Zdanje arhitekta Pilara u Jurišićevoj 8 nakon potresa dobilo novo ruho

Nakon razornih petrinjskih potresa iz prosinca 2020., stambeno-poslovna zgrada na broju 8 u Jurišićevoj ulici u Zagrebu ostala je čvrsta i sigurna, što je pokazatelj kvalitetno izvedenih radova prema projektima koje su pokrenuli suvlasnici ubrzo nakon zagrebačkog potresa od 22. ožujka 2020. koji je stanare i zakupoprimce privremeno iselio iz njihovih prostora.

Obnova s protupotresnim ojačanjem poslovno-stambene zgrade u Jurišićevoj 8, koja je ujedno i kulturno dobro, završena je unutar godinu dana od zagrebačkog potresa u ožujku. Državne nekretnine d.o.o. u ovoj zgradi u centru grada u ime Republike Hrvatske vode brigu o šest nekretnina, a one čine 36 posto suvlasničkog udjela u zgradi te je i Društvu kao i ostalim suvlasnicima bilo u interesu što prije sanirati oštećenja.

U angažmanu suvlasnika organizirano je uklanjanje svih opasnosti s krova, sanirani su i dodatno ojačani dimnjaci te su uslijedile pripremne radnje za kompletnu obnovu i sanaciju stubišta temeljem sredstava iz pričuve. Društvo je također već u travnju podržalo suvlasnike u poduzimanju mjera sanacije, angažiranju ovlaštenog projektanta, odnosno inženjera građevine konstrukcijskog smjera i izvođača, te su uz stručni nadzor izvedeni radovi prema projektu konstruktivne sanacije zabatnog zida izvedbom horizontalnog AB serklaža.

Znanje, iskustvo i nada u bolje sutra ono su što je potaknulo jedne od suvlasnika, gđu. Viktoriju Ćurić sa suprugom Lukom, da učine sve što je u njihovoj moći: “Iako smo dobili zelenu naljepnicu, nismo mogli stajati skrštenih ruku jer je zgrada ipak stara sto godina, a unatoč tomu što nije pretrpjela oštećenja na nosivim konstrukcijama, željeli smo ojačati i temelje i obnoviti ju u potpunosti, prvenstveno zbog budućih naraštaja i zbog naših branitelja koji su dali život za domovinu. Pravo je čudo i zahvalna sam na kraju na dobroj suradnji svih suvlasnika, jer neki su izbivali i 6 mjeseci, koja je omogućila brzu reakciju pa smo zgradu dodatno ojačali prema tehničkim smjernicama gradnje, sanirali i dodatno ojačali zabatne zidove, ali i temelje te pročelje koje je još u fazi sanacije. Jako dobru komunikaciju imali smo s državom koja će biti uključena u obnovu preko pričuve, jer bez povećanja pričuve ne bismo mogli ići i na obnovu pročelja.”

Državne nekretnine d.o.o. dale su u ime Republike Hrvatske suglasnost na usvajanje godišnjeg programa upravljanja stambeno-poslovnom zgradom u Jurišićevoj 8, koji uključuje i odobrenje uzimanja kredita od 1,4 milijuna kuna za projekt sanacije pročelja uz dvostruko povećanje mjesečnog doprinosa u zajedničku pričuvu, koja sada iznosi 9,12 kn/m2, uz uvjet da zahvati budu obavljeni pod nadzorom i prema pravilima i važećoj regulativi struke.

S obzirom na to da je riječ o nepokretnom kulturnom dobru Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, u obnovu pročelja uključen je i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode te je prema uputi konzervatora izvršeno izmještanje vanjskih jedinica klima uređaja s dvorišnoga pročelja na za to predviđeno mjesto na krovu zgrade radi nenarušavanja vizura novoobnovljenog pročelja.

Između dva razorna potresa

Zgrada u Jurišićevoj 8, povijesnog imena kuća Wellisch, sagrađena je 1894., desetak godina nakon razornog zagrebačkog potresa, i dio je arhitektonskog opusa s kraja 19. stoljeća kao djelo visokog historicizma. Karakterizira ju cjelovitost i oblikovna prepoznatljivost arhitektonskog izraza zahvaljujući arhitektu Martinu Pilaru, učeniku najpoznatijeg zagrebačkog arhitekta Hermanna Bolléa koji je aktivno sudjelovao u protupotresnoj obnovi Zagreba nakon potresa 1880. godine.

Objavljeno: 12. veljače 2021.