Zbog postojanja dugovanja kao i izostanka uvezivanja i numeriranja natječajne dokumentacije, 12 ponuda na natječaju za zakup 3/21 ocijenjeno nevaljanima

U petak, 10. rujna 2021. po završetku natječaja za zakup 32 poslovna prostora  održano je javno otvaranje pristiglih ponuda po javnom pozivu 3/21. Zapisnikom s otvaranja ponuda utvrđeno je kako je od 89 pristiglih ponuda njih 12 bilo nevaljanih.

Na samom otvaranju ponuda utvrđeno je kako četiri ponude nisu valjane s obzirom na to da nisu bile uvezane i numerirane, odnosno neke nisu bile uvezane, neke numerirane, a pojedine oboje.  Jedna pristigla ponuda nije sadržavala odgovarajuću potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o nepostojanju dugovanja s osnove javnih davanja.

Nakon što je završilo javno otvaranje ponuda u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine tijekom kojega je povjerenstvo za postupak pregleda i ocjene valjanosti ponuda okončalo formalni uvid u dostavljenu dokumentaciju, pristupilo se provjeri uplaćenih jamčevina te postojanja dospjelih dugovanja s osnove korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske samog ponuditelja ili trgovačkih društava povezanih osnivačem/zakonskim zastupnikom s osnivačem/zakonskim zastupnikom trgovačkog društva ponuditelja.

Završenom financijskom provjerom utvrđeno je kako je ukupno sedam nevaljanih ponuda s obzirom na to da za korištenje nekretnine postoji dugovanje samog ponuditelja kao i  trgovačkog društva povezanog osnivačem/zakonskim zastupnikom s osnivačem/zakonskim zastupnikom ponuditelja.

S obzirom na učestale nevaljane ponude s osnove numeriranja i uvezivanja, što je jedan od uvjeta propisanih natječajem za valjanost ponude, podsjećamo buduće ponuditelje na ogledne primjere uvezenih i numeriranih ponuda u želji da ispune i ovaj natječajni uvjet kako ne bi u startu izgubili priliku u nadmetanju za zakup atraktivnih prostora.

Kako ovo Društvo provjerava dospjela dugovanja ponuditelja kao i trgovačkih društava povezanih osnivačem/zakonskim zastupnikom s osnivačem/zakonskim zastupnikom ponuditelja s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske te dugovanja ponuditelja s osnove javnih davanja o čemu evidenciju vodi Porezna uprava, nužno je prije sudjelovanja na natječaju podmiriti navedena dugovanja kako bi uz ispunjenje preostalih propisanih uvjeta ponuda bila razmatrana i valjana (ogledni primjer ponudeogledni primjer s pravom prvenstva).

U rubrici Pitanja i odgovori o poslovnim prostorima možete potražiti odgovore na najčešća pitanja, a sve informacije o zakupu se nalaze na poveznici: Što trebate znati ako ste zainteresirani za zakup poslovnog prostora?

Objavljeno: 23. rujna 2021.