Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH ovlastio tvrtku za nove oblike raspolaganja nekretninama

U 2024. godini na snazi je novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji za cilj ima optimizaciju upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu kroz decentralizaciju upravljanja prema javnim tijelima.

Primjenom novog Zakona povećava se broj stanova i poslovnih prostora kojima sada upravljaju Državne nekretnine, dok je broj rezidencija ostao nepromijenjen. Osim dosadašnjih poslova zakupa poslovnih prostora i najma stanova, tvrtka će se baviti i drugačijim oblicima raspolaganja stanova i poslovnih prostora, konkretno prodajom nekretnina i razvrgnućem suvlasničkih zajednica.

Zbog gore navedenih zakonskih promjena, nužno je bilo provesti cjelovitu reorganizaciju tvrtke Državne nekretnine d.o.o. radi što bolje prilagodbe poslovanja koje je usmjereno prema daljnjem uspješnom aktiviranju i upravljanju povjerenom nam imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zakonodavac će po čl. 40. novog Zakona donijeti i provedbene propise po kojima bi druga tijela, pa tako i ova tvrtka, mogla postupati te predstoji tranzicijski period u kojemu se prije same provedbe propisa od nadležnog tijela preuzima i provjerava dokumentacija i obavljaju terenski očevidi s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja nekretnine. Navedeno je nužno za donošenje relevantnih poslovnih odluka pri budućem upravljanju i raspolaganju nekretninama iz portfelja Društva.

Vezano za sve buduće aktivnosti tvrtke javnost će biti adekvatno i pravovremeno informirana putem ove internetske stranice i drugih medija.

Objavljeno: 6. veljače 2024.