Natječaji za zapošljavanje

Natječaj zatvoren (26. srpnja 2022.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 18. srpnja 2022.
Datum objave: 18. srpnja 2022.
Natječaj zatvoren (25. srpnja 2022.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 14. lipnja 2022.
Datum objave: 14. lipnja 2022.
Natječaj zatvoren (19. svibnja 2022.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 11. svibnja 2022.
Datum objave: 11. svibnja 2022.
Natječaj zatvoren (9. svibnja 2022.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 29. travnja 2022.
Datum objave: 29. travnja 2022.
Natječaj zatvoren (21. travnja 2022.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 6. travnja 2022.
Datum objave: 6. travnja 2022.
Natječaj zatvoren (31. ožujka 2022.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 23. ožujka 2022.
Datum objave: 23. ožujka 2022.
Natječaj zatvoren (31. ožujka 2022.)
Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
Datum objave: 16. ožujka 2022.
Natječaj zatvoren (6. kolovoza 2021.)
Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
Datum objave: 21. srpnja 2021.
Natječaj zatvoren (20. svibnja 2021.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 4. svibnja 2021.
Datum objave: 4. svibnja 2021.
Natječaj zatvoren (25. rujna 2020.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 17. rujna 2020.
Datum objave: 17. rujna 2020.
Natječaj zatvoren (21. svibnja 2020.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 13. svibnja 2020.
Datum objave: 13. svibnja 2020.
Natječaj zatvoren (19. ožujka 2020.)
Javni natječaj za zapošljavanje od 11. ožujka 2020.
Datum objave: 11. ožujka 2020.