Vlada donijela odluku o otpisu potraživanja za stanove i poslovne prostore

Vlada Republike Hrvatske na 239. sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela je Odluku o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije kojom ovlašćuje Ministarstvo državne imovine da u ime Republike Hrvatske otpiše potraživanja.

Odlukom je dana preporuka i Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. da sukladno kriterijima iz točaka II., III., IV. I V. donese potrebne odluke o otpisu potraživanja pravnim i fizičkim osobama po računima za zakup, najam i korištenje poslovnih prostora na upravljanju Društva.

Otpisi potraživanja po računima za travanj i svibanj 2020. prema kriterijima Odluke Vlade RH mogući su po dvije osnove: zbog posljedica uzrokovanih potresom i zbog ograničenja određenih odlukama Stožera civilne zaštite, uz razlikovanje onih gospodarskih subjekata kojima nije bio zabranjen rad, a koji također mogu ostvariti pravo na otpis ovisno o kriteriju kojim se uzima u obzir pad prihoda poslovanja uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Jedan od kriterija za otpis potraživanja je i nepostojanje dugovanja na dan 15. ožujka 2020. pa zakupnici, odnosno korisnici poslovnih prostora koji ispunjavaju sve ostale kriterije imaju mogućnost u roku 15 dana od dana objave Odluke u Narodnim novinama podmiriti sva dospjela dugovanja s osnove zakupa ili korištenja poslovnog prostora i tako ostvariti pravo na otpis.

Objavljeno: 6. srpnja 2020.