Više od 500 korisnika oslobođeno plaćanja zakupnina u vrijednosti 2,9 milijuna kuna

Oslobađanje od plaćanja mjesečne zakupnine kao mjera pomoći zbog epidemije koronavirusa i potresa na zagrebačkom području u kolovozu je omogućeno za 523 poduzetnika. Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. otpisalo je potraživanja korisnicima i zakupnicima poslovnih prostora po računima za travanj i svibanj 2020. u ukupnom iznosu od 2,9 milijuna kuna. 

Riječ je o prvoj tranši otpisa potraživanja s osnove zakupnine ili naknade za korištenje poslovnog prostora te je za mjesec travanj otpisano dugovanje za 393 poslovna subjekta u vrijednosti 2,3 milijuna kuna dok je otpis računa za mjesec svibanj proveden za 133 poslovna subjekta u iznosu od približno 650 tisuća kuna.

Dosada je uvjete za oslobađanje od plaćanja zakupa po računima za travanj ostvarilo 48 posto korisnika, a po računima za svibanj njih 22 posto.  U završnoj je fazi obrada preostalih zahtjeva poslovnih subjekata te se procjenjuje kako će pomoć u vidu otpisa potraživanja i sa sljedećom tranšom biti veća od 2 milijuna kuna.

Odluku o otpisu potraživanja donijela je Skupština Društva sukladno preporuci Vlade Republike Hrvatske iz Odluke o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Za korisnike poslovnih prostora u tijeku je i reprogramiranje obveza nakon isteka rokova iz Odluke o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje s obzirom na to da je za dospjela, a nenaplaćena dugovanja moguća beskamatna otplata na rate.

Istovremeno, Društvo je obradilo i zahtjeve korisnika stanova pogođenih potresom i otpisalo potraživanja po najamninama u iznosu nešto većem od 43 tisuće kuna. U cilju što žurnije sanacije oštećenja na stanovima kojima upravlja i privođenja nekretnina svrsi, Društvo kontinuirano komunicira s predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada, a s obzirom na nova oštećenja na imovini uslijed poplava na području Zagreba, po obradi zahtjeva, otpisat će potraživanja i korisnicima pogođenima poplavom.

Državne nekretnine d.o.o. nastavit će aktivno djelovati u okviru zakonskih mogućnosti trgovačkog društva kako bi korisnicima bio omogućen što skoriji povratak u prijašnje okvire poslovanja, a ujedno zahvaljujemo na dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji i iskazanom strpljenju kod obrade zahtjeva.

Objavljeno: 12. kolovoza 2020.