VAŽNO! Obavijest korisnicima i zakupnicima prostora – oslobođenje od obveze plaćanja računa za prosinac 2020.

Molimo korisnike i zakupnike poslovnih prostora kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o. da nam dostave ispunjen zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. ako su im obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti Odlukom stožera civilne zaštite (Narodne novine 128/2020 i 131/2020).

Molimo da navedeni zahtjev ispune i dostave i oni korisnici i zakupnici poslovnih prostora koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu prosincu 2020. u odnosu na mjesec prosinac 2019., a zadržali su sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje.

Ispunjen zahtjev mogu dostaviti i oni subjekti koji su osnovani do 30. rujna u 2020., a imali su 60% i veći pad prihoda u prosincu 2020. u odnosu na studeni 2020. godine te su zadržali sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje od plaćanja zakupnine.

Uvažit će se zahtjevi korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu.

Ispunjen Zahtjev u excel formatu s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hr

Podsjećamo da je Zahtjevu potrebno priložiti (za mjesec prosinac i za razdoblje s kojim se uspoređuje):

  • strana A JOPPD obrasca (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen),
  • PDV obrazac (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen) ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu,
  • ovjerenu izjavu subjekta kojom jamči za točnost podataka dostavljenih u excel obrascu ukoliko ga dostavlja u excel tablici u elektronskom obliku ili ispisani ovjereni obrazac (potpisan i pečatiran).

Ako nam navedeni zahtjev ne dostavite, nažalost nećemo biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020.

Objavljeno: 9. prosinca 2020.