Ustrojeno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Novim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave od 22. srpnja 2020. ustrojeno je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Novim Zakonom ukinuto je dotadašnje Ministarstvo državne imovine, a djelokrug ustrojenog ministarstva propisan je člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Ministar Darko Horvat je u petak 24. srpnja 2020. preuzeo dužnost ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U odnosu na imovinu u vlasništvu države, ministar novoustrojenog ministarstva, Darko Horvat, istaknuo je: „Dvije su stvari na koje ćemo u narednom mandatu staviti naglasak u segmentu upravljanja državnom imovinom. S jedne strane, kao netko tko dolazi iz resora gospodarstva, želja mi je poduzetnicima staviti na raspolaganje neaktivnu imovinu i pružiti im priliku da je preuzmu, obnove, koriste, a dugoročno i otkupe po povoljnim uvjetima. Drugo, razmotrit ćemo opciju prodaje državnih udjela u kompanijama u kojima država nema utjecaja na donošenje poslovnih odluka.“

Objavljeno: 27. srpnja 2020.