Usklađivanje iznosa zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upravlja s 5 749 nekretnina od kojih je 4 237 stanova. Za njih se kontinuirano vrši izračun i usklađivanje visine zaštićene najamnine sukladno propisima. Osim za zaštićene zajmoprimce, Društvo usklađuje i izračune za slobodno ugovorenu najamninu te korisnici s te osnove dobivaju usklađene izračune.

Zaštićena najamnina naplaćuje se i usklađuje sukladno Zakonu o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) i Uredbi o uvjetima i mjerilima  za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97 i 117/05) prema kojima ona ne može biti niža od iznosa potrebnog za podmirenje troškova redovitog održavanja stambene zgrade (zajednička pričuva).

Slobodno ugovorena najamnina naplaćuje se i usklađuje sukladno Odluci o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Narodne novine broj 120/00) prema kojoj se visina slobodno ugovorene najamnine utvrđuje u visini dvostrukog mjesečnog iznosa redovite zajedničke pričuve koja se plaća u stambenoj zgradi u kojoj se stan nalazi.

Napominjemo kako, sukladno relevantnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22700, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), o visini zajedničke pričuve odlučuju suvlasnici nekretnine ili sud na zahtjev određenog suvlasnika.

Društvo je u obavezi vršiti izračune i usklađenja zaštićene najamnine i naplaćivati najamninu od najmoprimaca sukladno važećim propisima, te je ujedno dužno štititi interese Republike Hrvatske kao vlasnika nekretnine.

S obzirom na činjenicu da se kontinuirano vrši usklada, kako zaštićene tako i slobodno ugovorene najamnine, korisnici kod kojih je došlo do promjene visine najamnine dobivaju obavijesti o navedenome (bilo da je riječ o povećanju ili smanjenju najamnine). U slučaju eventualnih nejasnoća korisnici mogu kontaktirati Društvo na e-mail adresu: info.stanovi@hr-nekretnine.hr ili telefonski radnim danom od 9 do 12 sati na brojeve koji su istaknuti na internetskoj stranici Društva: hr-nekretnine.hr.

Objavljeno: 15. prosinca 2018.