Uplata 60 posto neto dobiti u državni proračun

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, nakon oporezivanja za 2018. godinu, uplate 60 posto dobiti u Državni Proračun Republike Hrvatske za 2019.

Izuzetak su Agencija Alan d.o.o. i AKD d.o.o., čija je obveza uplatiti ukupnu neto dobit koja će se koristiti za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga RH, dok će 60 posto neto dobiti AKD-a d.o.o. biti korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika.

Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ministar financija Zdravko Marić predstavio je na sjednici Vlade održanoj u četvrtak 27. lipnja 2019. te se, uz društvo Državne nekretnine d.o.o., odluka odnosi na ukupno 22 trgovačka društva od posebnog interesa za državu.

Neto dobit trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2018. godinu, a nakon oporezivanja, iznosila je 22.332.665 kuna. Društvo će temeljem Odluke Skupštine, a sukladno odluci Vlade, uplatiti 60 posto neto dobiti u državni proračun.

Objavljeno: 27. lipnja 2019.