Unatoč pandemiji, potresima i ograničavajućem poslovanju, u 2020. ostvaren rast prihoda i plan poslovanja Državnih nekretnina

Nerevidirani financijski podaci za 2020. pokazuju porast prihoda Društva za 8,8 % u odnosu na pretkriznu 2019. godinu obilježenu snažnim rastom prihoda i ostvarenom rekordnom neto dobiti Državnih nekretnina d.o.o.

Unatoč pandemiji koronavirusa koja je ograničavala poslovne aktivnosti koje uključuju bliske ljudske kontakte i tri snažna potresa koji su promijenili arhitekturu Zagreba i okolice te Sisačko-moslavačke županije, Društvo je u 2020. ostvarilo 112,3 milijuna kuna prihoda, što je porast od 8,8% u odnosu na 2019.

Uz ostvaren rast prihoda, zabilježen je i rast poslovnih rashoda koji je posljedica ispravka vrijednosti potraživanja. Na ostvarene rashode značajno je utjecala nemogućnost naplate potraživanja uzrokovana posljedicama potresa i pandemije, koje su se prelile na razinu kućanstava i gospodarskih subjekata, ponajviše iz uslužnih djelatnosti, i utjecale na mogućnost podmirivanja financijskih obveza. Navedene posljedice prelile su se i na poslovanje Društva s obzirom na to da 76% prihoda ostvaruje od zakupa poslovnih prostora, a oni su zbog očuvanja javnog zdravlja najvećim dijelom ili bili zatvoreni ili stradali u potresu, a 23% od najma stanova čiji su stanari također osjetili posljedice potresa i krize koja je uzrokovala smanjeni broj radnih mjesta i pad primanja. Ujedno su osjetno povećana i izdvajanja Društva za pričuvu čiji porast je posljedica oštećenja nekretnina u potresu i porasta pričuve u višestambenim zgradama zbog financiranja sanacije i (potupotresne) obnove nekretnina.

Državne nekretnine solidarno nose teret krize te su putem mjera pomoći gospodarskim subjektima i kućanstvima pogođenima potresom i koronavirusom u 2020. otpisale potraživanja i oslobodile od plaćanja korisnike nekretnina u iznosu većem od osam milijuna kuna, u cilju očuvanja radnih mjesta u lokalnim sredinama i likvidnosti poslovnih subjekata pogođenih krizom. Omogućeno je i obročno plaćanje ukupnog iznosa od 4,5 milijuna kuna.

Prema nerevidiranim podacima, neto dobit Društva u 2020. iznosi 30,5 milijuna kuna i za 8,3 milijuna je manja nego rekordne 2019. godine. Ostvarena neto dobit je ispod planirane, no na izuzetno visokoj razini u odnosu na sektorske pokazatelje i specifičnost poslovanja u 2020., obilježenoj prirodnom pojavom koja je izazvala „svjetski lockdown“ u želji za očuvanjem zdravlja nacija u borbi s dotada nepoznatim virusom kao i nepogodama u Hrvatskoj, odnosno potresima početkom i krajem godine te poplavom u ljetnom periodu 2020.

Unatoč smanjenom i usporenom priljevu novca, otežanom poslovanju i objektivnom neplaniranom povećanju poslovnih rashoda, Društvo je u poslovnoj godini u državni proračun uplatilo gotovo 50 milijuna kuna te kontinuirano i u rokovima izvršavalo sve svoje obveze prema dobavljačima, korisnicima, vlasniku i državi. Postignuti su planirani ciljevi za 2020. zahvaljujući izuzetnom angažmanu zaposlenika  u novim uvjetima rada i socijalne distance.

Državne nekretnine nastojale su zadržati znatnu razinu planiranih investicija u 2020. kako bi potaknule gospodarske aktivnosti i održale ciklus investiranja, a tekuća i investicijska ulaganja u imovinu RH kojom Društvo upravlja iznosila su 5,8 milijuna kuna.

Iako su zabilježeni rezultati u prvom kvartalu 2020. nagovijestili optimističnu i uspješnu godinu, pojava koronavirusa, „lockdown“ i potresi utjecali su na nešto slabije rezultate u 2020. u odnosu na rekordnu 2019. Društvo je 2020. usmjerilo kapacitete na pomoć korisnicima u premošćivanju nadolazeće krize i paralelno aktiviralo imovinu stavljanjem prostora u zakup sklopivši ugovore ukupne vrijednosti 127 milijuna kuna.

Treći val pandemije početkom 2021. i dinamika cijepljenja stanovništva protiv bolesti COVID-19 te provođenje epidemioloških mjera nadležnih institucija ukazuju na neizvjestan oporavak pojedinih grana djelatnosti i nastavak ograničavajućeg poslovanja, stoga su očekivani poremećaji i tijekom 2021., zbog čega je nesiguran povratak na pretkriznu godinu, dok procjene najavljuju gospodarski oporavak tek krajem 2022. godine.

Objavljeno: 5. svibnja 2021.