U šestomjesečnom razdoblju Državne nekretnine zabilježile neto dobit od devet milijuna kuna, prihod porastao u segmentu poslovnih prostora

U prvih šest mjeseci 2021. Državne nekretnine d.o.o. zabilježile su neto dobit od devet milijuna kuna te su poduzetnici u istom razdoblju zbog epidemioloških ograničenja u poslovanju oslobođeni plaćanja naknade za korištenje nekretnina iznosa 4,5 milijuna kuna, usmjerenog na nastavak pomoći gospodarstvu u krizi uzrokovanoj epidemijom koronavirusa.

U polugodišnjem razdoblju ostvareni su ukupni prihodi od 52,3 milijuna kuna i u okvirima su planiranih. Društvo je ostvarilo dobre šestomjesečne rezultate s obzirom na utjecaj negativnih trendova na poslovanje te zabilježilo neto dobit od devet milijuna kuna što je manje za 13% u odnosu na isto razdoblje 2020. Navedeno je rezultat porasta rashoda uslijed značajnog povećanja vrijednosnog usklađenja potraživanja što je rezultat smanjene naplate potraživanja uzrokovane pandemijom.

Očekivani poslovni rezultati i ostvareni prihodi proizlaze iz fleksibilnijeg epidemiološkog okvira poslovanja te organizacijske i kadrovske usmjerenosti na ostvarenje ciljeva. Popuštanje epidemioloških ograničenja unijelo je optimizam u poduzetničku klimu naspram istog razdoblja 2020., kada su se prevladavajući pesimizam i učinak epidemioloških mjera odrazili na gospodarski sektor.

Optimizam i bolja poduzetnička klima reflektirali su se i na segment poslovnih prostora gdje je prihod Društva u odnosu na lanjski period porastao za 24%. U predpandemijskoj 2019. naplata je bila iznad 90%, dok je sada zabilježeno 75%. Od ukupnog broja poslovnih prostora kojima Društvo upravlja, njih 82% je u funkciji, dok je preostali dio u obradi i pripremi za stavljanje u funkciju.

Na operativnoj razini porastao je broj utvrđivanja stanja i statusa nekretnina, evidencija statusa korisnika, certifikata i procjena kako u segmentu poslovnih prostora tako i u segmentu stanova, gdje je zabilježeno povećanje naplate u odnosu na prvi kvartal ove godine i iznosi 74%. S ciljem produljenja vijeka trajanja i povećanja vrijednosti te stavljanja nekretnina u funkciju, Društvo je utrošilo oko 2,7 milijuna kuna u prvih šest mjeseci 2021. U mjesecu lipnju, u portfelju Društva nalazi se više od šest tisuća nekretnina od kojih je više od pet tisuća stanova te osam rezidencija i pet diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Od proglašenja epidemije i potresa u prvom kvartalu 2020., Društvo je do srpnja 2021. omogućilo financijsku injekciju gospodarstvu oslobađanjem plaćanja korisnika nekretnina iznosa od 14,5 milijuna kuna te dodatnu obročnim otplatama u iznosu oko 5,3 milijuna kuna. Uzimajući u obzir spomenuta oslobađanja kao i ograničenja u poslovanju 2020. te otežane naplate potraživanja, ostvarena neto dobit od 30,5 milijuna kuna u 2020. i porast prihoda od devet posto u odnosu na pretkriznu godinu ukazuju na ostvaren značajan rezultat poslovanja u otežanim okolnostima rada. Prema ostvarenoj dobiti u odnosu na prihode, Društvo se u 2020. pozicioniralo na 76. mjestu u odnosu na 1500 hrvatskih kompanija, a na razini sektorskih pokazatelja nalaze se na šestoj poziciji.

Za dosadašnje ostvarene rezultate ključan je doprinos svih zaposlenika, a zadovoljni korisnici i dobrobit društvene zajednice od gospodarenja nekretninama motiv su za daljnje poboljšanje poslovanja i unaprijeđenja upravljanja nekretninama.

Poslovni rezultati, ulaganje u nekretnine, provedba pomoći gospodarstvu te osjećaj za zajednicu u kojoj Društvo posluje potvrđuju da su Državne nekretnine spremno odgovorile na dosadašnje izazove i učinile nužne prilagodbe u doba pandemije kada se ograničena socijalna interakcija odražava na obavljanje djelatnosti zakupaca koji posluju i u državnim prostorima od kojih Društvo ostvaruje 73% ukupnih prihoda.

Objavljeno: 19. kolovoza 2021.