U prvoj godini pandemije Državne nekretnine omogućile poduzetnicima financijsku injekciju od 11 milijuna kuna

Pandemija koronavirusa utjecala je na svakodnevni život i ujedno je postala eksterni šok kako za svjetsko tako i za hrvatsko gospodarstvo. Država od početka pandemije provodi mjere i politike za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti kao i pružanja pomoći pogođenim sektorima. Kako bi pomogle očuvati radna mjesta u lokalnim zajednicama i likvidnost poslovnih subjekata, Državne nekretnine pridružile su se mjerama pomoći sukladno odlukama Skupštine Društva. U prvoj  godini pandemije poduzetnicima je omogućena direktna i indirektna pomoć u ukupnom iznosu od cca 11 milijuna kuna.

U Državnim nekretninama u tijeku je treći val provedbe mjera pomoći poslovnim subjektima koji koriste prostore u vlasništvu države i to u obliku oslobađanja od naplate fiksnog troška, odnosno plaćanja mjesečne zakupnine za poslovne prostore. Trenutno je za mjesec prosinac 2020. obrađeno više od 330 zahtjeva za oslobađanje od plaćanja računa te je zamjetan pad od 50%  u odnosu na količinu zahtjeva za pomoć koje je Društvo zaprimilo u travnju 2020.

U mjesec dana oslobođenje veće od milijun kuna

Po dosada obrađenim zahtjevima za prosinac, korisnici prostora u vlasništvu Republike Hrvatske oslobođeni su plaćanja zakupnina i naknada za poslovne prostore u iznosu od 1.08 milijuna kuna, što ne predstavlja konačan iznos za prosinac jer se i dalje obrađuju zahtjevi poduzetnika kojima je zabranjen rad ili imaju pad prihoda veći od 60% zbog pandemije koronavirusa. Procjena je kako će se približno isti iznos odnositi i na siječanj 2021., za koji je zaprimanje zahtjeva u tijeku, a dosada ih je pristiglo više od 140. Podsjetimo kako su Državne nekretnine nakon proljetnog lockdowna 2020. u dvije tranše, u travnju i svibnju, pomogle zakupnicima i korisnicima prostora s iznosom od gotovo 6 milijuna kuna oslobođenja od plaćanja zakupnina te također omogućile obročnu otplatu 4.3 milijuna kuna zakupnina.

Prema posljednjoj strukturi korisnika koji su podnijeli zahtjeve, mjere oslobađanja od plaćanja zakupnina u gotovo 70 postotnom dijelu obuhvaćaju društva s  ograničenom odgovornošću s prevladavajućom ugostiteljskom djelatnosti dok su na drugom mjestu obrtnici iz uslužnih djelatnosti, a ostalo čine dionička društva, jednostavna društva i udruge.

Prati se dinamika promjena

Unatoč navedenoj pomoći oslobođenja od plaćanja, mjerama odgode plaćanja računa, oprosta kamata na dugovanja i mogućnosti otplate na rate, unazad godinu dana 65 korisnika nije izdržalo pritisak koronakrize te su Društvu vratili prostore. U istom periodu Društvo je sklopilo 184 ugovora o zakupu prostora s poslovnim subjektima koji su u krizi prepoznali priliku za proširenje ili pokretanje novog posla kao i potvrdu poslovanja na dotadašnjoj lokaciji. Svjesni krize,  u Državnim nekretninama pratimo dinamiku gospodarskih i zdravstvenih promjena i kao odgovoran partner  korisnicima i vlasniku, predlažemo i kalibriramo mjere prema mjerodavnim dionicima kako bismo solidarno iznijeli teret krize i umanjili gospodarske štete.

Objavljeno: 23. veljače 2021.