U Hrvatskom saboru predstavljen prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Ministar državne imovine predstavio je u Hrvatskom saboru prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Predstavljajući prijedlog Strategije zastupnicima u Hrvatskom saboru, ministar Mario Banožić istaknuo je kako pojam Strategije podrazumijeva sektorski dokument i akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja, kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom u službi postizanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih strateških razvojnih ciljeva i zaštite nacionalnih interesa, sa svrhom očuvanja imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih generacija.

Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

U petak, 27. rujna 2019., pri predstavljanju Strategije, naglašeno je da je strateški cilj održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Jedan od posebnih ciljeva je i učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. U prijedlogu Strategije navedeno je kako će se poslovni prostori slobodni od osoba i stvari ponuditi tržištu, a osnovno načelo prilikom provođenja navedenog bit će javni natječaj i procjena vrijednosti predmetnog poslovnog prostora.

Prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Državne nekretnine d.o.o., primjenjujući koncept odgovornog upraviteljanja državnom imovinom, nastavljaju s postupcima natječaja za zakup poslovnih prostora te na taj način aktiviraju neiskorištenu državnu imovinu i stavljaju nekretnine u službu gospodarskog života zemlje s obzirom na to da su one jedan od važnih resursa razvoja gospodarstva. Korporativnim politikama Društvo je usmjereno na ostvarenje najboljih rezultata vodeći računa o ekonomskoj utemeljenosti upravljanja nekretninama.

 

Objavljeno: 27. rujna 2019.