Trostruko više neposrednih posjednika poslovnih prostora reguliralo ugovorni odnos

Broj sklopljenih ugovora s neposrednim posjednicima u 2. kvartalu 2019. u odnosu na cijelu 2018. godinu porastao je tri puta, a u odnosu na 2017. bilježi se šest puta veći rast.

Rezultat je to poboljšanog zakonodavnog okvira kao i jasno definiranih ciljeva i korporativnih politika za učinkovito upravljanje državnom imovinom iz portfelja društva Državne nekretnine d.o.o. Do sada je obrađena 1/3 zahtjeva za sklapanjem ugovora o zakupu, a izmjenama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora omogućena je pravna sigurnost korisnicima i vlasniku prostora te stvoren pozitivan financijski efekt iskazan kroz rekordne poslovne rezultate.

Krajem prosinca 2018., kada je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, Državne nekretnine d.o.o. upravljale su s 950 poslovnih prostora čiji su ih korisnici koristili bez ugovornog odnosa. Kako je na obavijest Društva i poziv na podnošenje pisanog zahtjeva za sklapanjem ugovora o zakupu pozitivno odgovorilo preko 90 posto neposrednih posjednika, preostat će manje od 10 posto zakupnika koji imovinu u stopostotnom vlasništvu države koriste bez pravne osnove.

Obrada 890 zaprimljenih zahtjeva je u tijeku, a sklopljeno je već 328 ugovora s iznosom mjesečnih zakupnina od 2,4 milijuna kuna, što predstavlja mjesečni rast veći od pola milijuna kuna u odnosu na prihod od naknada za korištenje koje su neposredni posjednici plaćali za poslovne prostore prije sklapanja ugovora o zakupu s Republikom Hrvatskom. Ugovori o zakupu s neposrednim posjednicima sklapaju se na vrijeme od pet godina te se po dosad sklopljenim ugovorima u petogodišnjem razdoblju očekuje prihod veći od 141 milijuna kuna.

Istekom roka za podnošenje zahtjeva za reguliranjem zakupnog odnosa od 30. lipnja 2019., Društvo aktivno obrađuje pristigle zahtjeve i s korisnicima koji ispunjavaju propisane uvjete sklapa ugovore o zakupu u ime Republike Hrvatske.

Sklapanju ugovora s neposrednim posjednicima prethodi sveobuhvatan proces obrade pristiglih zahtjeva, od provjere poslovno-pravne dokumentacije, utvrđivanja statusa korisnika do terenskih očevida i postupaka izračuna zakupnine, a trenutni su rezultati nadmašili plan. U 2018. godini u odnosu na godinu prije obavljeno je 40 posto više očevida poslovnih prostora, a samo u prvoj polovini ove godine obavljeno je 914, čime je gotovo dostignut ukupan broj od 1023 očevida obavljena u 2018.

Za nove je ugovore o zakupu izvršeno usklađenje cijena u skladu s podzakonskim propisima, a prema kriterijima jedinica lokalne samouprave neovisno o djelatnosti, odnosno visini zatečene naknade za korištenje, ovisno o tome što je ekonomski povoljnije za Republiku Hrvatsku.

Važan utjecaj na efikasnost cijelog ovog procesa u okviru korporativnog upravljanja ima postignuti kontinuitet cjelovitog i sustavnog praćenja ugovora, provođenja očevida, kao i podizanje kvalitete povratnih informacija s terena, kako bi svako daljnje korištenje državne imovine bilo u skladu s interesom vlasnika i društva općenito te imalo pozitivan utjecaj na ekonomski rast i razvoj zemlje.

Objavljeno: 16. rujna 2019.