Trogodišnji pregled poslovanja društva Državne nekretnine d.o.o. (2018. – 2020.)

U razdoblju od 2018. do 2020. društvo Državne nekretnine d.o.o. uspješno je aktiviralo imovinu kojom upravlja. Sklopljeno je gotovo 900 ugovora o zakupu, ukupne vrijednosti svih sklopljenih ugovora u trogodišnjem razdoblju veće od 450 milijuna kuna. Samo u 2019. sklopljeno je više od 400 ugovora o zakupu poslovnih prostora dok je 2017. početna pozicija bila 31 sklopljen ugovor.

Vrijednost aktive Društva porasla je za 137 % dok je u isto vrijeme u proračun RH uplaćeno više od 111 milijuna kuna, od kojih 49,9 milijuna kuna samo u 2020. godini. U istom trogodišnjem razdoblju vrijednost ulaganja u imovinu je oko 26 milijuna kuna.

U rekordnoj godini poslovanja 2019., Društvo je zabilježilo rast dobiti veći od 70%, najveći povrat na imovinu i kapital od ukupno 33 pravne osobe od posebnog istresa za RH te je drugi puta zaredom nositelj AAA certifikata bonitetne izvrsnosti.

U trogodišnjem razdoblju ukupni prihodi kontinuirano su rasli s ostvarenih 76 milijuna kuna u 2017. na više od 112 milijuna kuna 2020. godine.

Obavljeno je oko 7.500 očevida na nekretninama, pokrenuto je sveukupno više od 1.500 pravnih postupaka s ciljem zaštite interesa RH vrijednosti veće od 90 milijuna kuna.

Devetomjesečno poslovanje u 2021. uz efekte pandemije i poslijepotresnog razdoblja

U izvanrednim okolnostima uzrokovanima prirodnim nepogodama i epidemijom bolesti COVID-19, Društvo je pokazalo izrazitu spremnost prilagodbe poslovanja novim uvjetima kako u radnim procesima tako i na tržištu. Konzistentna korporativna politika stavljanja nekretnina u funkciju, operativno poboljšanje poslovnih procesa, digitalizacija dijela poslovanja, reguliranje korištenja nekretnina, učinkovito upravljanje potraživanjima kao i adekvatan odgovor u uvjetima gospodarske i zdravstvene krize omogućili su zadržavanje stabilnosti.

U 2021. se nastavlja rast bitnih pokazatelja poslovanja i poslovnih aktivnosti Društva. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 81,7 milijuna kuna u devet mjeseci poslovanja, što je povećanje za 6,6% u odnosu na isto razdoblje rekordne predpandemijske 2019. te povećanje za gotovo 4% u odnosu na kriznu 2020. godinu.

Društvo je u devetomjesečnom izvještajnom razdoblju ostvarilo bruto dobit od 21,8 milijuna kuna uz kontinuiranu primjenu vrlo konzervativnih računovodstvenih politika te uplatilo u proračun RH  32 milijuna kuna.  U istom razdoblju sklopljeno je 111 ugovora o zakupu, odnosno 55 ugovora s neposrednim posjednicima i 56 ugovora temeljem javnog natječaja, cjelokupne vrijednosti 62 milijuna kuna. Odobreno je oko 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za obnovu državne rezidencije stradale u potresu.

Ukupna pomoć gospodarstvu u koronakrizi

Od početka proglašenja pandemije, a u cilju pomoći gospodarstvu u koronakrizi, Društvo je korisnike poslovnih prostora i stanova oslobodilo plaćanja u iznosu od 16,3 milijuna kuna, od čega je 13,2 milijuna kuna odobreno temeljem obrađenih 3.000 korisničkih zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora, dok se 3,1 milijun kuna odnosi na oslobođenje plaćanja zakupa/najma/naknade za korištenje korisnika u potresu oštećenih poslovnih prostora i stanova. Dodatno, korisnicima i zakupnicima omogućena je i obročna otplata dospjelog duga u ukupnom iznosu od 5,4 milijuna kuna. Ukupno je Društvo u doba pandemije gore navedenim mjerama korisnike pomoglo s gotovo 22 milijuna kuna.

Korporativno upravljanje i očekivanja Uprave Društva

Društvo u 2021. upravlja s približno sedam tisuća nekretnina odnosno s više od 137.000 m2 poslovnih prostora, oko 223.000 m2 stanova, 12.000 m2 rezidencijalnih objekata, 400.000 m2 parkovnih i zelenih površina te više od 5.000 artefakata. Dvije godine zaredom Državne nekretnine svrstane su u 500 najboljih kompanija u Hrvatskoj koje se ističu po izvrsnosti i poslovnim rezultatima, a nalaze se i među prvih deset kompanija u sektorskoj djelatnosti po novoostvarenoj vrijednosti, poslovnim pokazateljima i kontinuiranom rastu prihoda.

Transparentnost, korporativna kultura, efikasno upravljanje, upravljanje ljudskim potencijalima, orijentiranost na kontinuirana poboljšanja te izvrsni trogodišnji financijski pokazatelji u razdoblju 2018. – 2020. potvrda su ispravnosti poslovnog modela trgovačkog društva.

“Zahvaljujući jasnim ciljevima i korporativnim politikama učinkovito i transparentno upravljamo nekretninama uz naglasak na održivom i odgovornom poslovanju, što nas čini pouzdanim partnerom za vlasnika i korisnika u segmentu upravljanja državnom imovinom. Unutarnje promjene u Društvu omogućile su povijesno najbolje rezultate na koje smo izuzetno ponosni. Nastavljamo s aktivnostima na tržištu, realizacijom investicija i dovođenjem državnih nekretnina u imovinsko-pravnu, prostorno-plansku i funkcionalno-tržišnu sposobnost te rastom i napretkom povećavamo konkurentnost.“ – istaknula je članica Uprave – direktorica Društva Renata Sabo komentirajući trogodišnje poslovanje i rezultate rada Društva.

Objavljeno: 17. studenoga 2021.