Pregled ugovora o zakupu

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upravlja poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske koje mu na upravljanje predaje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zainteresiranim subjektima Državne nekretnine d.o.o. nude mogućnost zakupa poslovnih prostora putem natječaja koji se kontinuirano objavljuju. S postojećim korisnicima poslovnih prostora Društvo regulira pravne odnose sukladno važećem zakonodavnom okviru.

U cilju transparentnosti te poštujući interes javnosti kao i njegujući partnerski odnos s korisnicima i građanima, objavljen je pregled ugovora o zakupu poslovnih prostora kojima Društvo upravlja.

Popis ugovora o zakupu poslovnih prostora (.csv)

*Popis se ažurira mjesečno. Primijetite li eventualnu nepotpunu ili netočnu informaciju, molimo vas da nam javite na press@hr-nekretnine.hr kako bismo ju ispravili i upotpunili.