Izjava o pristupačnosti

Ova mrežna stranica nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložen je napor kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ove mrežne stranice aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Moguć je odabir prikaza uvećanog teksta, odabir između dvije varijante povećanog kontrasta te odabir fonta prilagođenog korisnicima s disleksijom.

Izjava o pristupačnosti

Državne nekretnine d.o.o. nastoje svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državnih nekretnina d.o.o.  koje se nalazi na adresi https://hr-nekretnine.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://hr-nekretnine.hr/ u većoj je mjeri usklađeno sa Zakonom, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • Pojedine slike objavljene na mrežnom sjedištu nemaju prikladan opis, što se prvenstveno odnosi na grafikone (alt tekst)
  • Pojedine poveznice nisu jasno označene i nemaju prikladne tekstualne opise
  • Poveznice na PDF i Microsoft Office Word datoteke nisu označene na način da se vidi vrsta datoteke koja će se otvoriti
  • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata

Državne nekretnine d.o.o. rade na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnih  nekretnina d.o.o. uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Državne nekretnine d.o.o. redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Korisnike ovih mrežnih stranica molimo da obavijeste Državne nekretnine d.o.o. ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.Sve upite vezane za pristupačnost ovog mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@hr-nekretnine.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnom informacijom o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.