Antikorupcija

Na stranicama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete saznati sve o Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva te ostale korisne informacije o temi antikorupcije.

Korupcija (lat. corruptio: podmićivanje, pokvarenost) je društveno neprihvatljiva pojava. Društvo u svojoj poslovnoj okolini ne podržava nikakve oblike korupcije te stvara preduvjete za sprječavanje korupcije na svim razinama, kao i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju.

Zaposlenici i korisnici usluga društva Državne nekretnine d.o.o. povjereniku za etiku mogu podnijeti prijavu ili pritužbu na ponašanje zaposlenika za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa, kao i na svaku sumnju na nepravilnost, prijevaru ili korupciju. Podnosi se neposrednom predajom pismena povjereniku za etiku, poštom ili e-mailom na adresu: etika@hr-nekretnine.hr.

Dokumentacija:

Šestomjesečno izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa (siječanj 2021.)
Šestomjesečno izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa (srpanj 2020.)

Akcijski plan za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015. – 2020. Ministarstva pravosuđa
Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa 2019. – 2020. društva Državne nekretnine d.o.o.
Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa 2017. – 2018. društva Državne nekretnine d.o.o.
Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. godinu društva Državne nekretnine d.o.o. 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe Društva za prijavljivanje nepravilnosti

Kalendar važnih događanja

Prikaz kalendara

Donacije i sponzorstva

Pravilnik o sponzorstvima i donacijama trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.
Izvješće o sponzorstvima i donacijama trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.