Sukladno planovima poslovanja i planu nabave za 2021. Državne nekretnine su sanirale podrumske radne prostorije i skladište za inventar Društva

Vezano za medijske upite na temu radnih prostorija i podrumskog prostora Državnih nekretnina d.o.o na lokaciji Palmotićeva ulica 24 u Zagrebu, ističemo kako je riječ o nekretnini u vlasništvu RH kojom upravlja trgovačko društvo.

Adaptaciju navedenih radnih prostorija i podrumskog prostora, koji čine zajedničku cjelinu, Društvo je planiralo redovitim poslovanjem te je adaptacija i rađena sukladno planiranom i javno objavljenom u Planu nabave Društva za 2021. godinu.

Izvođač radova izabran je temeljem najjeftinije ponude od ukupno šest ponuđača, po pravilima Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisima, poštujući sve propisane procedure javne nabave.

Radovi su izvođeni za korisnika i investitora Državne nekretnine i za imovinu u vlasništvu RH te su pokrenuti za potrebe Društva s ciljem održavanja imovine i sprečavanje iste od propadanja – što je i obveza Društva.

Postupak nabave radova proveden je kroz Elektronički oglasnik javne nabave te se bilo koji zainteresirani ponuđač mogao javiti i dostaviti ponudu, sukladno javnoj obavi. Na poziv na nadmetanje javilo se šest ponuditelja te je stručno neovisno povjerenstvo ocijenilo ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi i odabralo najjeftiniju ponudu.

Zapisnik i odluka o odabiru javno su dostupni svima zainteresiranima u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Najjeftinija ponuda bila je ona društva Kultura prostora i iznosila je 333.706,65 kn +PDV dok je druga pristigla ponuda bila skuplja za 51.568 kuna što je 15% skuplje od najjeftinije te iznosi 385.274,90 kn. Najskuplja pristigla ponuda bila je na iznos od 425.009,20 kuna što je za 91.303,00 skuplje.

Zaključno, Državne nekretnine su javni naručitelj i obveznik javne nabave koju provodi stručno povjerenstvo sastavljeno od educiranih i certificiranih osoba za javnu nabavu, koje su neovisne te kazneno i prekršajno odgovorne za provedbu nabave. Društvo ne posluje ni po čijim nalozima, već prema godišnjim planovima, planovima nabave i u skladu s propisima, o čemu svjedoče i dosadašnji pozitivni revizijski nalazi u kontinuitetu od 2016. godine. Trgovačko društvo radi kao stručno tijelo po profesionalnim standardima i Zakonu o trgovačkim društvima, a ne kao političko tijelo kakvim ga se u medijskom prostoru kontinuirano želi prikazati.

Objavljeno: 15. veljače 2022.