Na snagu stupio zakon kojemu je cilj pomiriti interese vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca

U utorak, 2. travnja 2024. stupio je na snagu Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kojim je zaštićenim najmoprimcima koji borave u privatnom vlasništvu omogućeno stjecanje prava vlasništva po povoljnim uvjetima, a vlasnicima stanova ostvarenje prava na povrat imovine i isplata tržišne najamnine.

Odredbe novog zakona ne primjenjuju se na stanove u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje koriste zaštićeni najmoprimci, već samo na stanove u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

Pravni režim stanovanja zaštićenih najmoprimaca u privatnim stanovima traje više od 70 godina, a uključuje osobe koje su dobile stanarsko pravo u stanovima u privatnom vlasništvu te im je to pravo prestalo 1996., kada je zamijenjeno novouvedenim institutom zaštićenog najma.

Zakonom je u tekućoj godini predviđeno prikupljanje podataka radi ustrojavanja Registra s rokom za prijavu podataka do 15. srpnja 2024. te donošenje podzakonskih akata, a operativna provedba programskih mjera predviđena je od 2025. kao treća faza izvršenja zakonskih odluka. Što se tiče stanova, zakonom je predviđeno pet programskih mjera, od kojih se dvije mjere dotiču i mogućnosti useljavanja u državni stan te njegova otkupa pod povoljnim uvjetima.

Osobe sa statusom zaštićenog najmoprimca nalaze se i u državnim stanovima povjerenima na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o. Tvrtka trenutno na upravljanju ima više od 1500 stanova koje zaštićeni najmoprimci koriste temeljem ugovora s jedinicama lokalne samouprave sukladno Zakonu o najmu stanova ili temeljem statusa bivših nositelja stanarskog prava sukladno Zakonu o stambenim odnosima. U kontekstu zakona kojim se uređuje pitanje zaštićenih najmoprimaca, aktivnosti Državnih nekretnina pratit će provedbu mjera predviđenih zakonom.

Objavljeno: 2. travnja 2024.