Stari najmoprimci istekom ugovora o najmu stana potpisali nove ugovore

Državne nekretnine d.o.o. sklopile su nove ugovore o najmu stana na razdoblje od pet godina s korisnicima stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima je istekao raniji petogodišnji ugovor o najmu.

Odlukom Ministarstva državne imovine, najmoprimcima koji u potpunosti ispunjavaju obveze iz ugovora o najmu stana ponuđeno je sklapanje novih ugovora, a iznosi mjesečnih najamnina u novom ugovornom razdoblju, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom i posebnim propisima, utvrđeni su temeljem procjene tržišne vrijednosti najma.

Potpisivanje novih ugovora s postojećim najmoprimcima rezultiralo je višestrukim efektima s obzirom na to da je državna imovina u funkciji, ugovorima o najmu povećana je vrijednost, a korisnicima stanova omogućena je sigurnost i stabilnost stanovanja.

Nove ugovore prihvatilo je 73 posto najmoprimaca, a prosječna cijena najma po metru kvadratnom iznosi 57 kn, dok je po ugovorima o najmu iz 2014. iznosila 37 kn. Očekivani prihod s osnove mjesečnih najamnina u petogodišnjem razdoblju iznosi 1,3 milijuna kuna i predstavlja 65 postotni rast u odnosu na prihod od mjesečnih najamnina po ranijim ugovorima.

Godišnji prihod koji su Državne nekretnine d.o.o. ostvarile u 2019. od stanova na upravljanju iznajmljenih putem javnih natječaja iznosio je na bazi 90 ugovora 1,3 milijuna kuna. Ukupan prihod od najma stanova po svim kategorijama kojima Društvo upravlja lani je iznosio 21,7 milijuna kuna.

Do kraja 2020. Društvo će ponuditi nastavak suradnje i sklapanje 51 novog ugovora o najmu stana korisnicima koji su stanove u vlasništvu države unajmili po natječajima za najam iz 2015., a koji ove godine istječu, što će između ostaloga rezultirati i dodatnim financijskim efektom.

Objavljeno: 23. siječnja 2020.