Specifično poslovanje 2020. uz koronakrizu i potrese ipak donijelo 9-postotno povećanje ukupnih prihoda Državnih nekretnina

Posljedice krize uzrokovane pandemijom i potresima odrazile su se na poslovanje Državnih nekretnina kao i na ostala društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Državne nekretnine nisu koristile pomoć države već su dosada financijskom injekcijom od 14,5 milijuna kuna pomogle gospodarstvu u koronakrizi.

Društvo je u 2020., kada je poslovanje korisnika prostora, pa i Društva, gotovo u potpunosti ovisilo o epidemiološkim mjerama i ograničavanju rada u djelatnostima sa socijalnom interakcijom (ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti itd.) uspjelo realizirati rast prihoda i ostvarilo ukupne prihode od 112 milijuna kuna te neto dobit od 30,5 milijuna kuna.

Tvrtke od državnog interesa uprihodile 22% manje u 2020., Državne nekretnine uprihodile 9% više

Prema preliminarnim podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u prosjeku su uprihodila 22% manje u 2020. u odnosu na pretpandemijsku godinu. Državne nekretnine su pak uprihodile gotovo 9% više na razini godine u odnosu na rekordnu pretpandemijsku 2019. te su dosada s 14,5 milijuna kuna sudjelovale u državnim mjerama za ublažavanje koronakrize i posljedica potresa koji je pogodio Zagreb i Petrinju.

Potresi i niz naknadnih podrhtavanja tla koji su pogodili Zagreb i okolicu oštetili su i nekretnine na upravljanju Društva, a gotovo simultano s potresom, gospodarstvo je zatvarao i koronavirus, stoga je 2020. zasigurno specifična poslovna godina koju je bilo teško anticipirati, da bi na kraju godine još jedan razoran potres pogodio Hrvatsku, odnosno Petrinju i Banovinu.

Unatoč otežanom poslovanju u 2020. zbog koronakrize koja se nastavila i u 2021. i potresima koji su oštetili jedinice na upravljanju Društva, radna mjesta su očuvana, Društvo nije koristilo državne potpore te je uz otegotne okolnosti ujedno bilo i dio mjera pomoći u očuvanju likvidnosti poslovnih subjekata u zakupu prostora i pomoći kućanstvima pogođenima potresom.

Unatoč potresima i koronakrizi u imovinu RH uloženo sedam milijuna kuna

Mjere pomoći korisnicima, rizična i otežana naplata potraživanja utjecali su u 2020. na rashodovnu stranu Društva. Unatoč porastu rashoda, ostvarena je neto dobit od 30,5 milijuna kuna te je Društvo redovno i u rokovima izvršavalo sve svoje obveze prema dobavljačima, korisnicima, vlasniku i državi, kojoj se direktno u proračun za 2020. slilo 50 milijuna kuna. Ulaganja u imovinu RH s osnove sprečavanja od propadanja, povećavanja vrijednosti, produljenja vijeka trajanja i stavljanja u funkciju, iznosila su sedam milijuna kuna.

Prema ostvarenoj dobiti u odnosu na prihode, Državne nekretnine su se u 2020. pozicionirale na 76. mjesto od 1500 hrvatskih kompanija, a generator dobrih rezultata u specifičnoj i nepredvidljivoj 2020. su nastavak uspješne poslovne strategije, konzistentna korporativna politika, spremnost na prilagodbe te organizacijska i kadrovska usmjerenost na ostvarenje ciljeva i korisnike usluga. Ostvarenja ciljeva bila su moguća zahvaljujući izuzetnom angažmanu zaposlenika u novim uvjetima rada i socijalne distance.

Dobri rezultati nastavljeni su i u 2021. godini te je za polugodišnje razdoblje zabilježen ukupan prihod od 52,3 milijuna kuna na razini planiranoga, a 18% porast u odnosu na isto razdoblje 2019.  Zabilježena je šestomjesečna neto dobit od devet milijuna kuna, a na koju je ponajviše utjecao porast rashoda uslijed značajnog povećanja vrijednosti usklađenja potraživanja što je rezultat smanjene naplata potraživanja uzrokovane pandemijom.

Povećan priljev turista u 2021. te s mjesecom srpnjem znatno slabije epidemiološke mjere za djelatnosti sa socijalnom interakcijom i mogućnost rada ugostitelja od rujna 2021. i u unutrašnjim prostorima nagovještavaju optimizam koji bi se trebao preliti i u sektor zakupa poslovnih prostora te redovitiji priljeva novca od tog segmenta poslovanja.

Objavljeno: 1. rujna 2021.