Rok za reguliranje zakupnog odnosa istječe 30. lipnja 2019.

Pozivamo sve neposredne posjednike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji još uvijek nisu regulirali zakupni odnos da zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnoga prostora podnesu što prije, a najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

Reguliranje zakupnog odnosa važno je kako za vlasnika, tako i za korisnike, kako bi i dalje bili u mogućnosti nesmetano koristiti poslovne prostore u kojima obavljaju svoju djelatnost. Potpisivanjem ugovora o zakupu na rok od 5 godina nastoji se ostvariti jedan od ciljeva, a to je svim zakupnicima pružiti osjećaj sigurnosti te im omogućiti uredno i kontinuirano obavljanje djelatnosti.

Odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine“ broj 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnog prostora, a nemaju s Republikom Hrvatskom sklopljen ugovor o zakupu, mogu do kraja lipnja zatražiti sklapanje ugovora.

U prva tri mjeseca 2019. godine svoj je status ugovorom o zakupu reguliralo 145 korisnika.

Zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnog prostora, za one poslovne prostore koji su na upravljanju kod trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., dostavlja se na adresu Planinska 1, Zagreb ili skenirano na e-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i potvrdu o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja, o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava Ministarstva financija.

Važno je napomenuti da se sklapanje ugovora o zakupu za poslovni prostor u vlasništvu RH može ostvariti samo ako su podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te ako su ispunjene sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškovi režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i sl.). U slučaju da postoji dugovanje s osnove korištenja poslovnog prostora, takve korisnike pozivamo da kontaktiraju Društvo radi reguliranja dospjelog dugovanja.

Kontakti:
E-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr
Telefon: 01/6346-312 ili 01/2657-519

Objavljeno: 2. svibnja 2019.