Rezultati natječaja za zakup 19 poslovnih prostora 6/18

U prostorijama Ministarstva državne imovine 31. siječnja 2019. održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj za zakup poslovnih prostora 6/18. Natječajem je oglašeno 18 poslovnih prostora za koje je pristiglo 137 ponuda. Nakon obrade svih pristiglih ponuda, predviđeno je sklapanje 14 Ugovora o zakupu poslovnih prostora.

Najveći je interes bio za poslovnim prostorima na dvjema atraktivnim lokacijama u Zagrebu, u Gajevoj 6, za koji je stiglo 34 ponude, i za prostorom u Vlaškoj 12, za koji su pristigle 42 ponude. Na natječaju je još bio oglašen po jedan poslovni prostori u Osijeku i Samoboru.

S obzirom na velik broj pristiglih ponuda za zakup, njihovom je otvaranju prisustvovalo puno zainteresiranih građana te su s nestrpljenjem čekali prve rezultate.

Po javnom pozivu za zakup poslovnih prostora od 22. siječnja 2018., valjana je dokumentacija pristigla za zakup 129 poslovnih prostora. Za 4 poslovna prostora nije pristigla niti jedna ponuda, a 8 ponuda je bilo nevaljano. Uspješnost natječaja iznosila je 78 posto.

Objavljeno: 31. siječnja 2019.