Reagiranje trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. na tekst Nacionala i na temu upravljanja stanova za službene potrebe iz portfelja Društva te o dodjeli na korištenje takvih stanova

Državne nekretnine d.o.o. odbacuju niz tendencioznih i neistinitih tvrdnji tjednika Nacional objavljenih 9. studenoga 2021. u članku naslova „Kako je Banožić sam sebi dodijelio stan od 92 m2 u samom srcu Zagreba da na posao može ići pješice“.

U cilju istinitog informiranja javnosti o radu društva Državne nekretnine d.o.o. dostavljamo reagiranje na temu koju je obrađivao autor Nacionala Damir Petranović i neistinito prikazao informacije o ulaganjima u imovinu u vlasništvu RH kao i postupku dodjele stanova za službene potrebe. Kako bi javnost pa i autor razumjeli temu upravljanja i stavljanja imovine u funkciju i u cijelosti bili informirani, reagiramo kao slijedi daljnjim očitovanjem.

Cilj svakog pa i ovog trgovačkog društva je ostvarivanje dobiti. U 2019. neto dobit trgovačkog društva iznosila je rekordnih 38,7 milijuna kuna i ostvaren je rast od 73% u odnosu na 2018. te su smanjeni rashodi za 14% zahvaljujući planiranom i učinkovitom upravljanju imovinom iz portfelja Društva, odnosno stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu RH, pa tako i stanovima kategorija za službene potrebe. Zadatak trgovačkog društva je stavljati imovinu RH u funkciju i ulagati u imovinu RH, pa tako i u stanove za službene potrebe i popunjavanje njihovih kapaciteta u cijelosti jer se za stanove svim korisnicima naplaćuje boravak u stanu sukladno propisanim naknadama.

Društvo na 31. 12. 2018. i na 31. 12. 2019. ukupno upravlja sa 133 stana za službene potrebe koji se dodjeljuju korisnicima s pravom korištenja sukladno propisima i primjenjivoj Uredbi Vlade RH (Narodne novine 127/13). Prema javno dostupnom Planu poslovanja za 2019. ulagano je u nekretnine u vlasništvu RH te je javno dostupan podatak da je iz dobiti trgovačkog društva 2019. između ostaloga uloženo i oko 2.1 milijun kuna u stanove za službene potrebe, dok je cca u predmetni stan uloženo 170 €/m2.

Kako na ostalim službenim stanovima tako i na predmetnom službenom stanu vršeni su građevinski, tehnički, obrtnički i drugi potrebni radovi (javno dostupan podatak) ovisno o početnom stanju nekretnine o čemu je ovisila i visina ulaganja u pojedinu nekretninu. Stanovi nisu luksuzno opremljeni pa tako niti predmetni stan koji je bilo potrebno opremiti, već standardnom opremom iz trgovačkih lanaca Pevec, Ikea i Emmezeta… Dio stavaka koji se nalaze u javno dostupnom Registru ugovora o javnoj nabavi, a koje autor članka prikazuje kao troškove na navedenom stanu, nisu povezani s predmetnim stanom.

Porezni obveznici nisu platili ulaganja u nekretnine niti opremanje istih. Novac koji je uložen u povećanje vrijednosti imovine RH, sprečavanje od propadanja i produljenja vijeka trajanja, kako drugih oblika tako i oblika stanova za službene potrebe, dolazi iz dobiti trgovačkog društva, a ne iz proračuna RH. Društvo nije proračunski korisnik, a 2019. je ukupno doprinijelo proračunu RH s oko 43 milijuna kuna, a pandemijske 2020. oko 50 milijuna kuna.

Trgovačko društvo ne uređuje stanove izvanredno i na način kako je Nacional netočno sugerirao objavljenim člankom već se kontinuirano provode obnove, ulaganja i uređenja imovine prema planovima poslovanja i planovima nabave koji su javno dostupni pa tako i za 2019. Društvo ne ulaže u korisnika stana već ulaže u imovinu u vlasništvu RH i podiže vrijednost, pa tako i predmetnog stana, do ispunjenja pretpostavki za komercijalizaciju sukladno odlukama vlasnika. Aktualni korisnik u nekom trenutku će napustiti predmetni stan te će ga koristiti drugi korisnik sukladno pravu koje im pripada prema primjenjivoj Uredbi o mjerilima i kriterijima za dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave te drugih osoba. Predmetnim stanom se, ukoliko vlasnik tako odluči, može raspolagati i prodajom na javnom natječaju kada će direktni prihod proračuna RH biti veći jer je nekretnina na poželjnoj tržišnoj lokaciji, u funkciji i održavana, a oprema i namještaj ostaju u vlasništvu Društva i tada se nastavljaju koristiti u bilo kojem stanu za službene potrebe.

Član uprave – direktor trgovačkog društva nema mogućnost niti dodjeljuje niti donosi odluke o dodjeli na korištenje stanove za službene potrebe. Korisnici sukladno uredbi Vlade RH imaju pravo na određenu kategoriju stana. Predmetni stan je dodijeljen prema uredbi o mjerilima i kriterijima sukladno propisima.

Člankom se također navodi da je 2019. bilo 360 praznih stanova, što je ukupan broj praznih stanova 2019., a ne stanova kategorije za službene potrebe. Društvo je 2019. na upravljanju imalo ukupno 133 stana kategorije za službene potrebe u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo u Zagrebu, kao i popunjenost kapaciteta na 75% te stan u npr. Zadru nije na raspolaganju korisniku u Zagrebu. Stoga je broj praznih stanova statistički podatak te prazan stan za službene potrebe ne podrazumijeva da je isti odgovarajući za popunjavanje kapaciteta, da nije bilo u tijeku investicijsko i drugo ulaganje ili primopredaja stana.

Maliciozna i netočna je tvrdnja da se pokušalo prikriti ulaganje i opremanje predmetnog stana. Javna nabava nije cjepkana, a troškovi su knjiženi sukladno pravilima struke. Javna nabava se u svim slučajevima pa tako i ovome provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o jednostavnoj nabavi Društva (ovisno o iznosu predmeta nabave) sukladno Planu javne nabave (po predmetu nabave i po evidencijskom broju nabave) te se sukladno istima podaci javno objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i dostupni su javnosti kao i registar sklopljenih ugovora, planovi poslovanja i izvješća o poslovanju gdje se nalaze i podaci o stanovima za službene potrebe.

Društvo posluje zakonito i transparentno te su dokumenti koji su predstavljeni kao ekskluzivni zapravo planovi, izvješća i registri javno objavljeni i svi podaci lako dostupni zainteresiranoj javnosti, a od strane autora iz nama nepoznatih razloga, s neimenovanim izvorom na koji se poziva, predstavljeni tendenciozno i maliciozno narušavajući image Društva.

Državne nekretnine d.o.o.

Objavljeno: 9. studenoga 2021.