Reagiranje Državnih nekretnina na medijske napise o radovima u stanu na lokaciji Jurišićeva ulica, Zagreb

Uslijed opetovanih medijskih napisa o stanu u državnom vlasništvu u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, s ciljem točnog informiranja javnosti detaljno pojašnjavamo hitne mjere sanacije nekretnine kako slijedi.

Dan nakon potresa koji je pogodio šire područje grada Zagreba 22. ožujka 2020., građevinska inženjerka zaposlenica Državnih nekretnina d.o.o., izašla je na teren i izvršila očevid stanja stanova u državnom vlasništvu u višestambenim zgradama u Ilici i Palmotićevoj ulici, koji nisu pretrpjeli teža oštećenja, zatim u predmetnom stanu u Jurišićevoj ulici koji je bio jako oštećen, te na kraju u državnoj rezidenciji Palači Pongratz u Visokoj ulici, koja je također zadobila znatna oštećenja.

Već idući dan započelo se s aktivnostima vezanim uz prijavu oštećenja na palači Pongratz nadležnim konzervatorima. Istovremeno, ponovno je pregledan stan u Jurišićevoj koji je pretrpio velika oštećenja jer se, za razliku od ostalih stanova za službene potrebe nalazi u starijoj zgradi iz 19. stoljeća i to na zadnjoj etaži u potkrovlju, te je detaljno utvrđeno da su svi zidovi i stropovi popucali, nastala su oštećenja u žbuci većih i manjih razmjera te je oštećen zabatni zid, razbijene su lampe te stan nije bio u funkciji za korištenje.

Konstatirano je kako je stan potrebno vratiti u funkcionalno stanje, što je trgovačko društvo dužno izvršiti sukladno Poslovno-tehničkom ugovoru s resornim ministarstvom. Zaključeno je da se u nekretnini radi o dvije vrste hitnih sanacija: obnova zidova i stropova u dnevnom boravku, kuhinji, hodniku i sanitarnim čvorovima, koji nisu konstruktivna oštećenja, te drugi dio hitnih konstruktivnih sanacija zabatnog zida koji je konstruktivno oštećenje koje se bez projekta i nadzornog inženjera ne smije izvoditi.

Za prvi dio hitnih sanacija, bilo je potrebno otući svu lošu žbuku sa zidova i stropova dnevne sobe, hodnika, kuhinje i sanitarnih čvorova, od prašiti površinu, nanijeti impregnaciju, ožbukati veće pukotine, s mrežicom pregletati prvu ruku, fino gletanje, brušenje i bojanje svih površina. Stan je bilo potrebno svakodnevno zaštititi s PVC zaštitnom folijom (sve podove, sav namještaj koji je vlasništvo trgovačkog društva) te na kraju dana maknuti najlon i očistiti plohe, s obzirom da je korisnik stana i dalje u njemu boravio i koristio na vlastitu odgovornost unatoč izvođenju navedenih radova i potencijalnoj opasnosti.

Podsjećamo, radilo se o hitnoj intervenciji (tzv. izvanrednom održavanju građevine) koja je regulirana Pravilnikom o održavanju građevina i Pravilnikom o jednostavnim građevinama, kao što je i navedeno u prvotnom priopćenju Društva zajedno s iznosom koje je trgovačko društvo uložilo u hitne sanacije konstruktivnih i nekonstruktivnih oštećenja nekretnine.

 Navedeni radovi su ugovoreni i izvršeni u iznosu od 39.955,26 kn bez PDV-a. Stavka nabave: RADOVI REKONSTRUKCIJE I SANACIJE NEKRETNINA OŠTEĆENIH U POTRESU IP2-80/2020 – iz registra Plana nabave koji se objavljuje u Narodnim novinama (po stavki se saniralo u travnju i svibnju još osam stanova za komercijalne potrebe, kao priprema za stambeno zbrinjavanje stradalnika u potresu).

Ističemo kako su Državne nekretnine d.o.o. tijekom 2020. uložile 1,7 milijuna kuna u vrijednost nekretnina, od čega je na stanove za službene potrebe utrošeno 1,2 milijuna kuna. Sukladno Ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji s resornim ministarstvom, Društvo je dužno održavati stanove za službene prostore na način sličan podstanarstvu. Nekretnina nije u vlasništvu korisnika te im u ugovoru ne stoji dužnost održavanja stana.

Stanove za službene potrebe Državne nekretnine pregledavaju i utvrđuju potrebe i planiraju ulaganja na način da se obnavljaju kupaone i kuhinja s kompletnim starim instalacijama, po potrebi se bojaju zidovi, lakiraju parketi, stolarija, odnosno održavaju prema utvrđenoj potrebi stanja nekretnine u smislu tehničkog i investicijskog održavanja.

Nadalje, suvlasnici zgrade u Jurišićevoj ulici su prije potresa odlučili izvršiti sanaciju fasade te im je 30. siječnja 2020. konzervatorski odjel u Zagrebu izdao Rješenje za radove. Za navedenu aktivnost bilo je potrebno podignuti kredit kod upravitelja zgrade GSKG-a na način povećanja pričuve za koju su i Državne nekretnine sukladno udjelu suvlasništva dale suglasnost. Nažalost, dogodio se potres u kojem je zgrada oštećena na način da je označena žutom naljepnicom (PN2) zbog oštećenih dimnjaka (prilikom brzog pregleda statičari nisu ulazili u stan kojim upravljaju Državne nekretnine, zbog čega ni nije bilo moguće uočiti oštećenja zabatnog zida). Po popravku dimnjaka, zgrada je dobila zelenu naljepnicu (što podrazumijeva da se zgrada niti ne može prijaviti za obnovu od potresa). Odmah nakon potresa, vlasnici stanova su u vlastitom aranžmanu pristupili ojačavanju zidova u svojim stanovima, što sukladno ocjeni statičara i zelenoj naljepnici ne podliježe obnovi od potresa (sukladno uputama i vodiču od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – koje zgrade mogu tražiti obnovu od potresa, dok se ne donese Zakon o obnovi).

Društvo je inzistiralo na pregledu stana od strane ovlaštenog statičara kojeg je angažirao upravitelj GSKG i koji je naknadno konstatirao da je zabatni zid u stanu kojim upravljaju Državne nekretnine oštećen tako da se mora konstruktivno sanirati. Po odbijenici GSKG-a da se sanira navedeni zid iz pričuve, nadležni sektor Društva donio je odluku da se u hitnu sanaciju ide iz sredstava trgovačkog društva jer se radilo o ugrozi ljudi i imovine (u neposrednoj opasnosti su bili i prolaznici Jurišićeve, a ni sanacija fasade se ne bi mogla kasnije realizirati bez obnove zabatnog zida, te  Društvo nije imalo uvid u projekt sanacije fasade).

Sukladno tada važećoj zakonskoj regulativi, Pravilnik o jednostavnim građevinama i Tehničkim propisima te Uputama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Građevinskog fakulteta, za potrebe izvanrednog održavanja za sanaciju bilo je potrebno izraditi projekt izvanrednog održavanja po hitnom postupku. U svibnju je izveden projekt u iznosu od 6.000,00 kn bez PDV-a i to u roku od tri dana, što je primjeren rok za izvršenje izvedbe projekta. Po dobivenom projektu pokrenut je postupak jednostavne nabave za radove, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o jednostavnoj nabavi, a radovi su ugovoreni na iznos od 98.859,00 kuna bez PDV-a. U to vrijeme su cijene građevinskih radova bile daleko više. Primjerice, za rušenje tri dimnjaka, bez ikakve sanacije, suvlasnici zgrada plaćali su i po 150.000,00 kuna, što se lako može utvrditi uvidom u iznose sličnih ponuda koje su predstavnici stanara slali Državnim nekretninama na suglasnost.

Radovi na zabatnom zidu, odnosno u spavaćoj i dječjoj sobi u kojima se taj zid nalazi u stanu u Jurišićevoj, započeli su 5. svibnja 2020., a završeni su 1. lipnja 2020. Radovi su otežano izvođeni s obzirom da je korisnik na vlastitu odgovornost cijelo vrijeme živio u stanu, a i namještaj Državnih nekretnina je bio u stanu te se obnavljala prvo jedna soba, a u drugu se preselio namještaj, a zatim obrnuto. Izvedeni su radovi  obijanja žbuke sa svih zidova i stropa u manjoj sobi te pola zidova i strop u većoj sobi, zapunjavanje očišćenih fuga injektiranjem, žbukanje ojačano vlaknima (konstruktivno ojačanje zabatnog zida), žbukanje, gletanje, bojanje. Sa stropa je obijena žbuka koja se nalazila u trstici (način gradnje iz tog vremena, krajem 19. st.) te je ostala samo daščana oplata koja se više nije žbukala, što je tehnički teško izvesti, već se sakrila s gipskartonskim pločama, što je jeftinije, brže i najjednostavnije. Po obijanju žbuke se demontirala i stara instalacija struje te je naknadno bilo potrebno postaviti novu instalaciju s utičnicama, prekidačima i rasvjetnim tijelima, sukladno današnjim propisima. Utvrđeno je da su sa špalete prozora otpadali komadi žbuke na ulicu te je nadzorna služba inzistirala da se sanira i opasni dio špalete. Kako bi se žbuka na zidu otukla do podne ploče, bilo je potrebno maknuti parketnu lajsnu i po završetku je vratiti na mjesto. Bilo je potrebno urediti i vanjski zid fasade na balkonu, dok je u jednoj od soba zid obojan u ton boju.

Svaka sanacija prilikom izvođenja radova otkriva i naknadno utvrđene nevidljive nedostatke, te se isti dodatno ugovaraju s investitorom. U praksi je to učestala pojava koju i Zakon o javnoj nabavi dozvoljava u iznosu do 30% u odnosu na ugovorenu vrijednost. Zaključno, završni račun iznosio je 123.823,90 kuna bez PDV-a, što je uobičajena cijena (a u to vrijeme manja od primjerice cijene rušenja tri dimnjaka).

Obje cijene i onu prvotnu od cca 40 tisuća kuna i ovu od cca 124 tisuće kuna, konstruktivne i ne konstruktivne sanacije, Društvo je javno komuniciralo i prvotnim priopćenjem. Također, smatramo važnim naglasiti kako je nakon zagrebačkog potresa, osim pregleda službenih stanova, Tehnički sektor Društva izvršio i više od 60 očevida u poslovnim prostorima s utvrđivanjem stanja oštećenja i konstatiranja je li izvršen brzi i detaljan pregled statičara kako bi mogao intervenirati kod Upravitelja za pokretanje potrebnih sanacija. Pregledane su rezidencije i diplomatsko-konzularna predstavništva i prijavljene su štete u odgovarajuće aplikacije. Sve su te aktivnosti izvedene žurno i bez odlaganja unatoč malom broju inženjera, kako bi poslovni prostori što prije bili stavljeni u funkciju. Međutim, postoji važna razlika u ugovoru između korisnika službenih stanova i korisnika poslovnih prostora. Naime, prvima nije u ugovornoj obvezi održavati stan, dok je zakupnicima poslovnih prostora u obvezi održavati zakupljene poslovne prostore. Ako su ustanovljena konstruktivna oštećenja u jednoj ili drugoj vrsti prostora, sanacijski radovi su obveza upravitelja zgrade. Društvo nije upravitelj zgrada.

Isto tako, nakon potresa koji je pogodio šire područje Banovine u prosincu 2020., Državne nekretnine su također sanirale i dimnjake na vlastitoj zgradi jer su bili znatno oštećeni i ugrožavali su život i imovinu – hitna intervencija. Istovremeno, Državne nekretnine su se hitno uključile i u brojne druge aktivnosti vezane uz potres. Između ostalog, u Petrinji i Sisku su Državne nekretnine prve izradile elaborate ocjene postojećeg stanja konstrukcije, na temelju kojih je Republika Hrvatska izvršila brojna rušenja oštećenih objekata. Brojni predstavnici Državnih nekretnina su obilazili teren, pregledavali prostore, izvodili potrebnu dokumentaciju i sve aktivnosti također provodili po hitnom postupku.

Državne nekretnine d.o.o.

Objavljeno: 1. veljače 2022.