Prošireno pravo na financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 18. svibnja 2023. Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. kojim je temeljem Odluke Vlade RH od 11. svibnja 2023. pravo na financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje prošireno i na građane čiji domovi imaju žutu naljepnicu oštećenja, a žive u kontejnerima.

Sedmim javnim pozivom omogućeno je financiranje najamnine građanima čije su nekretnine označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo – potrebne hitne mjere intervencije), N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice (u kontejnerskim naseljima ili u mobilnim stambenim jedinicama uz svoje kuće) ili su privremeno stambeno zbrinuti na drugi način (privremeni smještaj u hotelu, hostelu i drugim oblicima privremenog smještaja).

Javni poziv sa svim uvjetima i pripadajućim obrascima objavljen je na stranicama resornog ministarstva kojemu se podnosi zahtjev, a najamnina za zamjenski stan financira se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu prijavljenih Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi.

Objavljeno: 19. svibnja 2023.