Javni poziv 3/18 – natječaj za zakup 20 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

U srijedu, 26. rujna 2018. raspisan je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Na natječaju je objavljeno 20 poslovnih prostora. Nalaze se na području Grada Zagreba, Karlovca, Zadra, Osijeka i Varaždina.

Pregledi poslovnih prostora organizirani su od 09. do 11. listopada 2018. u terminima određenima uvjetima javnog natječaja. Predložene djelatnosti u poslovnim prostorima su: ugostiteljska, trgovačka, uredska, uslužna, zanatska, proizvodna i druge djelatnosti.

Početne cijene zakupa kreću se su od 357,00 kn do 5051,30 kn, ovisno o zoni i veličini prostora.
Veličine prostora su od 11,00 do 165,03 m2.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu na rok od 5 godina ako je ispunio uvjete iz natječaja te ponudio najviši iznos zakupnine. Rok za dostavu pisanih ponuda za zakup je 17. listopada 2018. do 12,00 sati, a ponude se dostavljaju trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. u Zagrebu, Planinska 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 17. listopada 2018. u 13,00 sati. Naglasak je kao i do sada na proaktivnom pristupu, odnosno aktiviranju praznih prostora u vlasništvu države. Adrese prostora, raspored pregleda kao i svi detalji te uvjeti natječaja objavljeni su u Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 3/18.

https://hr-nekretnine.hr/natjecaji/natjecaj-za-zakup-poslovnih-prostora-3-18/

https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-zakup-poslovnih-prostora-3-18/2191

Natjecaj_za_zakup_poslovnih_prostora_26.09.-Priopcenje_za_medije

Objavljeno: 26. rujna 2018.