Prijava oštećenja i šteta uzrokovanih razornim petrinjskim potresima

Snažan i razoran potres koji je 29. prosinca 2020. pogodio Sisačko-moslavačku županiju osjetio se diljem zemlje, a ostavio je katastrofalne posljedice na grad Petrinju i okolna naselja. U izvidima na terenu aktivno sudjeluju i Državne nekretnine d.o.o.  te će Društvo za korisnike nekretnina kojima upravlja u Petrinji izvršiti i prijavu zgrada za pregled i utvrđivanje stupnja oštećenja. Ostale korisnike molimo da prijavu oštećenja i procjenu uporabljivosti građevina zatraže prema prethodnoj obavijesti građanima Sisačko-moslavačke županije o prijavi građevina za pregled oštećenja nakon potresa ili putem besplatnog pozivnog centra 0800 2021.

Podnevni potres od 29. prosinca ostavio je štetne posljedice i u susjednim županijama, Zagrebačkoj i Karlovačkoj, pa pozivamo najmoprimce i zakupnike (oštećenike), kao korisnike stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju Državnih nekretnina d.o.o. kojima je potres uzrokovao štetu da osobno ili putem predstavnika suvlasnika zgrada u kojima se nalaze oštećeni poslovni prostori i stanovi prijave štetu sukladno pozivu nadležnih tijela lokalne samouprave.

Na službenim stranicama grada Velike Gorice objavljen je poziv na prijavu oštećenja nakon potresa. Svi građani koji su pretrpjeli štetu na svojim objektima mogu ju prijaviti na brojeve telefona 01/6269-900 (centrala), 099 4309 017 i 099 4835 891 ili na e-mail: prijava.stete@gorica.hr.

Grad Karlovac pozvao je građane da štetu nastalu na svojim objektima uslijed potresa prijave do 14. 1. 2021. na broj telefona 047/628-118 ili slanjem ispunjenog obrasca za prijavu štete na e-mail: potres@karlovac.hr. Poziv fizičkim i pravnim osobama na prijavu štete od potresa s rokom do 14. 1. 2021. objavila je i Karlovačka županija.

Građani Zaprešića pozvani su oštećenja na zgradama nastala uslijed potresa od 29. prosinca prijaviti za pregled i procjenu uporabljivosti putem online obrasca. Za ostale ostale prijave i upite građani se mogu javiti na broj mobitela 099 5827 240 ili na e-mail: prijava-stete@zapresic.hr.

Molimo vas da obavijest o prijavi štete na imovini iz portfelja društva Državne nekretnine d.o.o. dostavite i na kontakt e-mail za stanove: info.stanovi@hr-nekretnine.hr, odnosno za poslovne prostore: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr te da navedete sljedeće informacije:

Za stanove:

 • ime i prezime, kontakt korisnika (mob/e-mail),
 • adresa, površina i pozicija stana za koji se dostavlja informacija o oštećenju/šteti,
 • stupanj oštećenja zgrade (ako je isti poznat),
 • podatak o upravitelju i predstavniku suvlasnika (naziv/ime i telefonski kontakt),
 • informacija o tome je li zgrada osigurana od potresa,
 • okvirni iznos procjene štete i grube informacije o oštećenju stana,
 • fotografije oštećenja stana (ako ih posjedujete),
 • informacija o eventualnoj obustavi korištenja stana s navođenjem datuma prestanka korištenja.

Za poslovne prostore:

 • naziv korisnika i kontakt podaci,
 • adresa poslovnog prostora,
 • stupanj oštećenja zgrade (ako je isti poznat),
 • podatak o upravitelju i predstavniku suvlasnika (naziv/ime i telefonski kontakt),
 • okvirni iznos procjene štete (za poslovni prostor),
 • fotografije oštećenja (ako ih posjedujete),
 • informaciju o eventualnoj obustavi korištenja prostora s navođenjem datuma prestanka korištenja.
Objavljeno: 30. prosinca 2020.