Pozitivni trendovi poslovanja obilježili 2019. uz rekordnu dobit od osnutka Društva

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. nastavilo je trend dvoznamenkastog rasta neto dobiti te je u 2019. godini ostvaren rekordan iznos od 38,8 milijuna kuna, što je povećanje od 73% u odnosu na godinu ranije.

Pozitivni trendovi poslovanja obilježili su 2019. u kojoj se, uz rast svih ključnih pokazatelja, nastavilo s rekordnim poslovnim rezultatima iz dosada najuspješnije poslovne 2018. Tako je i u 2019. ostvaren snažan rast prihoda Društva, a iznosili su 103,2 milijuna kuna što je porast od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te su rashodi smanjeni za 14%.

Na ostvarene poslovne prihode značajno su utjecale povećane aktivnosti kod reguliranja pravnih odnosa s korisnicima, praćenje ugovornih odnosa, efikasno upravljanje potraživanjima te kontinuirani i uspješni javni natječaji za zakup kao i pokretanje postupaka s ciljem zaštite imovine Republike Hrvatske.

Trend rasta i pozitivni efekti u svakom aspektu poslovanja pokazatelj su odgovornog, profesionalnog i transparentnog upravljanja nekretninama te su posljedica jasne korporativne i upravljačke politike kao i efikasne suradnje s nadležnim tijelima. Strateško promišljanje i usredotočenost na dugoročne ciljeve pridonijeli su i mogućnostima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa i potresa u Zagrebu u tekućoj godini poslovanja.

Zbog navedenih nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile u 2020. Društvo snosi znatan financijski teret te balansira između održavanja likvidnosti i sudjelovanja u umanjenju šteta najvećim dijelom prema korisnicima s obzirom na to da se najznačajniji dio prihoda Društva ostvaruje naplatom zakupa poslovnih prostora koji su najvećim dijelom zbog očuvanja javnog zdravlja bili zatvoreni ili su pak stradali u potresu.

Fokus menadžmenta u drugoj polovini 2020. bit će na povratku izuzetno pozitivnih trendova poslovanja ranijih razdoblja u svim segmentima poslovanja kao i efikasnom upravljanju troškovima uz nastavak izgradnje partnerskih odnosa s vlasnikom, korisnicima i drugim dionicima poslovnog okruženja.

Objavljeno: 9. srpnja 2020.