Povećana vrijednost produljenih ugovora s postojećim najmoprimcima

Produljenjem petogodišnjih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, iznajmljenih putem javnih natječaja iz 2015. na novo petogodišnje razdoblje, Državne nekretnine d.o.o.  za 37% su povećale vrijednost prihoda koji ove godine ostvaruju u ovoj kategoriji stanova. Najveći prihod po m2 Društvo i inače ostvaruje u kategoriji najma stanova po natječajima.

Produljenje ugovora s ponuđenom tržišno procijenjenom vrijednosti najma prihvatilo je više od 80 posto najmoprimaca, a prosječna cijena po metru kvadratnom iznosi 44 kn, dok je po ugovorima o najmu iz 2015. iznosila 32 kn. Očekivani ukupni prihod s osnove mjesečnih najamnina po produljenim ugovorima iznosi 3,6 milijuna kuna, a godišnji prihod koji je Društvo ostvarilo u 2020. od stanova na upravljanju iznajmljenih putem javnih natječaja iznosio je 1,4 milijuna kuna.

Sklapanje novih ugovora ponuđeno je u skladu s odlukom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine postojećim najmoprimcima koji u potpunosti ispunjavaju obveze iz ugovora o najmu stana, a iznosi mjesečnih najamnina u novom ugovornom razdoblju, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom i posebnim propisima, utvrđeni su temeljem procjene tržišne vrijednosti najma.

Cilj nastavka suradnje s postojećim korisnicima stanova po natječaju pružanje je sigurnosti i stabilnosti stanovanja uz istovremeno odgovorno, racionalno i učinkovito upravljanje nekretninama zahvaljujući kontinuitetu korištenja i ostvarenju prihoda povećanjem vrijednosti ugovora o najmu. Ukupan prihod s osnove više od četiri tisuće stanova svih kategorija kojima Društvo upravlja prethodne je godine iznosio 22,2 milijuna kuna.

Objavljeno: 22. veljače 2021.