Poticanje energetske učinkovitosti na brijunskom otočju

Državne nekretnine dale su svoj doprinos društveno odgovornom poslovanju nabavkom novih električnih vozila koja su tijekom prosinca 2018. isporučena našim djelatnicima na Brijunima. Ovakva vozila imaju smanjene emisije CO2 te njihovim korištenjem nastavljamo učinkovito odgovarati na zahtjeve uvođenja čistijeg transporta u poslovanje, posebno kada se ono odvija unutar prirode zaštićenog nacionalnog parka.

Glavne prednosti električnih vozila u tome su što ne ispuštaju štetne plinove u atmosferu pa se njihovim korištenjem smanjuju štetni utjecaji na okoliš, kao i potrošnja neobnovljivih izvora energije. Prostornim planom Nacionalnog parka „Brijuni“ propisana je i zaštita otočja od buke koja, osim na površini, smeta i organizmima pod morem, stoga je dodatna prednost korištenja električnih vozila na brijunskom otočju i u smanjenju zagađenosti okoliša bukom, posebno tijekom protokolarnih događanja kada se koriste kao prijevozno sredstvo za goste rezidencijalnih vila. Osim toga, električna vozila pružaju veću sigurnost u prometu i povoljnija su za održavanje.

S ciljem energetski učinkovitog pristupa u poslovanju i sukladno ciljevima Europske unije, Državne nekretnine su se prijavile na Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama koji je 20. lipnja 2018. godine objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlukom Fonda od 31. srpnja 2018. ostvarili smo pravo na dodjelu subvencije za kupnju dva energetski učinkovita vozila – elektromobila, temeljem koje je potpisan Ugovor o neposrednom sufinanciranju.

Isporučena električna vozila su marke Melex – model N.Car 343 i kategorije L7, što znači da pripadaju motornim vozilima s 4 kotača čija je najveća neto snaga motora do 15 kW, a masa praznog vozila do 400 kg (do 550 kg za vozila za prijevoz tereta), bez uključene mase baterija. U odnosu na vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, ova vozila su snažnija i jednostavnija za upravljanje. 

Objavljeno: 21. veljače 2019.