Pomoć u krizi: korisnici poslovnih prostora oslobođeni plaćanja zakupnina vrijednosti 5,6 milijuna kuna

Do sredine mjeseca rujna, kao dio paketa mjera pomoći u koronakrizi, Društvo je za mjesece travanj i svibanj 2020. oslobodilo poslovne subjekte plaćanja zakupnina i naknada za korištenje poslovnih prostora u vrijednosti 5,6 milijuna kuna.

Naime, sudjelujući u mjerama pomoći za ublažavanje koronakrize, Društvo je u navedenoj vrijednosti otpisalo potraživanja s osnove zakupnine ili naknade za korištenje poslovnih prostora po računima za travanj i svibanj 2020. subjektima koji su podnijeli zahtjev i ostvarili uvjete za otpis.

Obrtnicima je tako otpisano više od 1,1 milijun kuna, a najveći iznos otpisa, više od 3,5 milijuna kuna, odnosi se na društva s ograničenom odgovornošću. Ostatak otpisa odnosi se na dionička društva, jednostavna društva, profesionalne djelatnosti i ustanove. Od 5,6 milijuna kuna pomoći u obliku otpisa potraživanja, 36% korisnika otpisa čine obrtnici, a 49% društva s ograničenom odgovornošću. Inače obrtnici čine 23%, a društva s ograničenom odgovornošću 51% ugovornih zakupnika poslovnih prostora kojima upravljaju Državne nekretnine.

Podsjetimo, u prvoj tranši otpisa uvjete za oslobađanje od plaćanja zakupa i naknada po računima za travanj ostvarilo je 48% korisnika, za svibanj njih 22% te je za mjesec svibanj i travanj otpisano zakupnina u vrijednosti 2,9 milijuna kuna. Odluku o otpisu potraživanja donijela je Skupština Društva sukladno preporuci Vlade Republike Hrvatske iz Odluke o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Za korisnike poslovnih prostora u tijeku je i reprogramiranje obveza nakon isteka rokova iz Odluke o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje s obzirom na to da je za dospjela, a nenaplaćena dugovanja moguća otplata na rate. Državne nekretnine d.o.o. nastavit će aktivno djelovati u okviru zakonskih mogućnosti trgovačkog društva kako bi korisnicima bilo omogućeno normalno poslovanje te ujedno zahvaljujemo na dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji i iskazanom strpljenju kod obrade zahtjeva.

Objavljeno: 30. rujna 2020.