Podsjetnik korisnicima stanova o roku za podnošenje zahtjeva Ministarstvu za otkup stanova u (su)vlasništvu RH

Korisnici stanova u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, zahtjeve mogu predati Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najkasnije do 17. siječnja 2022.

Podsjećamo, Odluka Vlade RH o prodaji stanova u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Republike Hrvatske koje na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca (Narodne novine broj 78/21) stupila je na snagu 17. srpnja 2021. te su njome propisani uvjeti, rokovi i način prodaje stanova u državnom vlasništvu ili suvlasništvu.

Podaju stanova provodi isključivo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Republike Austrije 20, Zagreb, a pravo na otkup ostvaruju oni korisnici stanova čija su sva dugovanja podmirena. Zahtjevi korisnika predani temeljem ranijih odluka o prodaji stanova, također će se rješavati prema uvjetima iz odluke od 17. srpnja 2021.

Objavljeno: 29. listopada 2021.