Po natječaju 4/23 najviše ponuda pristiglo za najmanji prostor u Splitu

U petak, 16. lipnja 2023. završen je natječaj Državnih nekretnina d.o.o. za zakup 16 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske objavljenih javnim pozivom od 25. svibnja 2023. na koji je pristiglo 13 ponuda.

Poslovni prostori po natječaju 4/23 ponuđeni su unutar sedam županija, u gradovima: Dubrovnik, Split, Rijeka, Bakar, Umag, Karlovac, Bjelovar i Osijek, a ponude su pristigle za prostore u Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Bjelovaru i Osijeku. Prema prvim preliminarnim rezultatima najviše ponuda pristiglo je za najmanji prostor od 13 m2 ponuđen u Splitu, gdje se natjecalo šest ponuditelja, te je postignuta gotovo 80 posto viša zakupnina od 23 eura po metru četvornom, odnosno početna zakupnina po kvadratu iznosila je 13 eura.

Za dva lokacijom najatraktivnija poslovna prostora ponuđena u nultoj zoni Dubrovnika i Osijeka pristigla je po jedna ponuda, a zakupnina postignuta natječajem u Dubrovniku na lokaciji Gundulićeva poljana 3 iznosi 1490 eura za prostor od 17 četvornih metara. Postignuta mjesečna vrijednost zakupa u Osijeku na Trgu Ivana Pavla II za prostor od 27 m2 iznosi 250 eura.

Službeni rezultati natječaja 4/23 bit će objavljeni do kraja sljedećeg tjedna, a poslovni prostori s ovog natječaja za koje nije pristigla niti jedna ponuda mogu biti predmetom jednog od narednih natječaja Državnih nekretnina u slučaju iskaza interesa potencijalnih ponuditelja.

Objavljeno: 16. lipnja 2023.