Odlukom Vlade RH zakupnici oslobođeni primjene ugovorne klauzule o usklađenju zakupnine s indeksom potrošačkih cijena

Na 201. sjednici Vlade RH održanoj 16. ožujka 2023. usvojena je Odluka o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu RH kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o.

Temeljem Odluke o neprimjeni indeksa potrošačkih cijena zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Državne nekretnine d.o.o. oslobođeni su za 2023. godinu plaćanja povećanih zakupnina do kojih bi došlo primjenom ugovorne klauzule o usklađenju zakupnine na godišnjoj osnovi korištenjem Indeksa potrošačkih cijena (CPI – consumer price index).

Neprimjenom CPI-ja koji je Državni zavod za statistiku objavio 17. siječnja 2023. spriječen je porast cijena najma u ukupnoj vrijednosti od 860.000 eura (s PDV-om) za 768 aktivnih ugovora sklopljenih za poslovne prostore na upravljanju Državnih nekretnina d.o.o. te će zakupnici nastaviti plaćati ugovorenu zakupninu bez povećanja od 10,8%, do kojega bi došlo primjenom odredbe o usklađenju zakupnine na godišnjoj osnovi.

Prema klauzuli iz ugovora o zakupu, usklađivanje zakupnine na godišnjoj osnovi korištenjem CPI-ja primjenjuje se na ugovore koji su na snazi duže od jedne godine ako je CPI na godišnjoj osnovi veći od 3%. Odluka o neprimjeni ove klauzule dio je IV. paketa mjera pomoći gospodarstvenicima s ciljem ublažavanja posljedice rasta sveukupnih troškova poslovanja izazvanih globalnim poremećajima koji su doveli do rasta troškova energenata, sirovina i drugih roba i usluga.

Objavljeno: 17. ožujka 2023.