Upute za građane o prijavi građevine za pregled oštećenja nakon potresa

Grad Zagreb jučer je pogodio jak potres i uzrokovao brojna oštećenja na građevinama te je po pitanju oštećenja potrebno slijediti isključivo upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Obavještavamo korisnike stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske da je Gradski ured za upravljanje u hitnim situacijama omogućio online aplikaciju putem koje korisnici mogu prijaviti zgradu za pregled oštećenja nakon potresa. Po popunjavanju upitnika, zgrada ulazi u bazu podataka za pregled oštećenja od potresa, a njezino stanje utvrđuju statičari u organizaciji Stožera civilne zaštite, koji su ujedno i jedini nadležni za preglede te rade po obrascu kreiranom za procjenu oštećenja.

Pozivamo zakupnike i najmoprimce, odnosno korisnike poslovnih prostora i stanova koji još nisu prijavili zgradu za pregled oštećenja, da prijavu podnesu elektroničkim putem ili da oštećenja prijave u dogovoru s predstavnikom stanara zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor ili stan. Na ovaj način i građani svojim prijavama mogu ubrzati postupke za procjene.

Osim putem online aplikacije, građevinu je za pregled oštećenja moguće prijaviti i putem e-maila: uhs@zagreb.hr, odnosno na sljedeće brojeve telefona Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama: 0800 8805, +385 1 6585 170, +385 1 6585 157, +385 1 6585 158, +385 1 6585 159 i +385 99 6878 851.

Oštećenja građevina s područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Zagreba za pregled se mogu prijaviti putem iste online aplikacije.

Dodatno, ovo je Društvo upraviteljima zgrada na području Grada Zagreba dostavilo podatke o poslovnim prostorima i stanovima koji su u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske, a u portfelju trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

Još jednom napominjemo kako oštećena područja obilaze građevinski stručnjaci u koordinaciji kriznog Stožera civilne zaštite te prema prijavama i prioritetima procjenjuju oštećenja zgrada. Nakon pregleda, na vidljiva će mjesta biti postavljene oznake oštećenosti, a građane se moli da poštuju upute i oznake na zgradama.

U narednom periodu Grad Zagreb će na svojoj internetskoj stranici objaviti javni poziv fizičkim i pravnim osobama na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda kako bi štetu na imovini prijavili Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba.

Molimo sve da i u narednim danima budu strpljivi i poštuju upute kriznog Stožera civilne zaštite, kao što to čini i Društvo, kako bi u ovim novim i težim sigurnosnim okolnostima zaštitili jedni druge od posljedica potresa, ali i širenja koronavirusa.

 

Objavljeno: 23. ožujka 2020.