Objavljen novi natječaj za zakup 31 poslovnog prostora u 7 gradova

Državne nekretnine d.o.o. raspisale su 15. listopada 2020. natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojim se u zakup daju prostori u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Karlovcu, Osijeku, Vinkovcima i Kninu. Rok za podnošenje ponuda je 6. studenoga 2020. do 12 h.

Poslovni prostori u svim se gradovima većinom nalaze se na vrlo poželjnim lokacijama prve zone te se u zakup daju u viđenom stanju. U Zagrebu su ponuđena 22 poslovna prostora, a u najprometnijoj i najfrekventnijoj lokaciji glavnog grada, zagrebačkoj Ilici, natječajem je u zakup ponuđeno čak 8 poslovnih prostora, 5 uličnih i 3 dvorišna, od nulte do 2. zone.

Pregledi prostora duž Ilice započinju 27. listopada od 10:15 s prostorima u 1. zoni, a završavaju u 13:30 kada se mogu pogledati dva susjedna prostora u 2. zoni. Za poslovni prostor u nultoj zoni pregled je predviđen dan kasnije prema rasporedu objavljenom u Javnom pozivu za zakup poslovnih prostora 6/20, gdje se već sada mogu pogledati fotografije prostora s tlocrtima i cijene.

Najveći poslovni prostor oglašen u Zagrebu površine je 118 m2 i početna mu je zakupnina 62 kn/m2. Sadrži prostranu galeriju, a smješten je u poznatom i zanimljivom kulturno-turističkom okruženju Trga žrtava fašizma, s pogledom na Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika, odnosno Meštrovićev paviljon.

U Osijeku su oglašena dva poslovna prostora, ujedno najveći i najmanji na natječaju, koji se nalaze u Županijskoj ulici u centru grada, u blizini Hrvatskog narodnog kazališta. Površina najvećega je 154 m2 te ima početnu mjesečnu zakupninu od 57 kn/m2, a najmanjemu početna zakupnina za prostor od 9 m2 smješten uz osječku katedralu iznosi 57 kn/m2.

Splitski prostori nalaze se na Obali kneza Branimira, gdje početna zakupnina za prostor od 87 m2 iznosi 90 kn/m2, i nedaleko Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta s početnom zakupninom od 45 kn/m2. U Rijeci je za početnih 90 kn/m2 moguće zakupiti mali poslovni prostor nedaleko Hrvatskog narodnog kazališta i kazališnog parka.

Pregledu prostora kao i otvaranju ponuda može pristupiti sva zainteresirana javnost, a ponudu za zakup, uz pravne osobe, mogu dati i udruge te fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost. Ugovori o zakupu sklapaju se na vrijeme od 10 godina s onim ponuditeljima koji su ispunili uvjete natječaja i ponudili najviši iznos te su zakupnici prvi mjesec oslobođeni plaćanja zakupnine.

Zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti poštom na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb ili osobno u pisarnicu Društva. Javno otvaranje održat će se 6. studenoga 2020. u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, u 13 sati.

Objavljeno: 15. listopada 2020.