Obavijest zakupnicima i korisnicima poslovnih prostora o oslobađanju od plaćanja računa za lipanj 2021.

Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. svibnja i 11. lipnja 2021. (Narodne novine 58/21 i 65/21) prestale su važiti ranije odluke Stožera o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

U odnosu na važeće Odluke Stožera o epidemiološkim mjerama obavještavamo vas o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore za mjesec lipanj 2021.

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima su važećim odlukama Stožera obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti u lipnju 2021. kao i oni kojima nije zabranjen rad i koji imaju 60% i veći pad prihoda u lipnju 2021. u odnosu na lipanj 2019. dostavljaju Društvu ispunjen zahtjev za oslobađanje od plaćanja računa za lipanj 2021.

Subjekti osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon lipnja 2019.,  koji su imali 60% i veći pad prihoda u lipnju 2021. u odnosu na studeni 2020., također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. te su između ostaloga zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Oslobađanje od plaćanja računa ostvaruju oni poslovni subjekti čija su sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. podmirena, odnosno kojima su otplatne rate uredno podmirene. Ukoliko otplatne rate nisu uredno podmirene, na naplatu dospijeva ukupan dug, a korisniku će se naplatiti i do tada oslobođeni dio zakupnine, od prosinca 2020. na dalje.

Ispunjen zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 16. srpnja 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hrZahtjevu je potrebno priložiti: 

  • strana A JOPPD obrascas e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za lipanj 2021. i svibanj 2021.)
  • PDV obrazacs e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu, (za lipanj 2021. i lipanj 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za lipanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjektas potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Korisnici koji su Državnim nekretninama podnijeli zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za lipanj 2021., podnošenjem zahtjeva ujedno potvrđuju da od nadležne Porezne uprave nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora za koji traže oslobođenje od plaćanja računa.

Podatci dostavljeni ovom Društvu koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako navedeni zahtjev ne dostavite, Društvo neće biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za lipanj 2021.

Objavljeno: 5. srpnja 2021.