Obavijest poslovnim subjektima o mogućnosti korištenja mjere za otpis potraživanja (zakupnina/naknada)

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima upravlja trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o., pogođeni epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj, kao i potresom koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i okolicu, moći će koristiti novu mjeru za pomoć gospodarstvu i ublažavanje posljedica nastalih uslijed navedenih nepogoda.

Uz mjere koju Društvo već provodi, a odnosi se na odgodu plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, iduća se mjera odnosi na otpis potraživanja po računu za zakupninu/naknadu za korištenje poslovnih prostora za mjesec travanj. Nova mjera obuhvatit će one subjekte koji ispunjavaju uvjete sukladno odluci nadležnog tijela, a subjekti koji ne ispunjavaju uvjete za otpis moći će koristiti mjeru odgode plaćanja zakupnine i naknade.

Zakupnici/korisnici prostora koji su pogođeni epidemijom koronavirusa i potresom trebaju ispuniti evidencijski obrazac i dostaviti ga ovom Društvu. Obavijest o navedenoj mjeri za prostore kojima upravlja Društvo bit će dostavljena uz fakture za mjesec travanj, kao i obrazac koji je potrebno ispuniti, kako bi Državnim nekretninama d.o.o. podnijeli zahtjev za otpis potraživanja s osnove zakupnine/naknade za poslovne prostore. Uvjeti za otpis nalaze se u obavijesti.

Ispunjeni obrazac što je moguće prije dostavite elektroničkom poštom na adresu: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr ili poštom na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb; u oba slučaja s naslovom “Evidencija – otpis potraživanja zakupnine/naknade za poslovne prostore”.

Molimo zakupnike i korisnike poslovnih prostora pogođene koronavirusom u Hrvatskoj i potresom u gradu Zagrebu i okolici da dostave pripadajući ispunjeni obrazac, a koji se već sada može preuzeti ovdje, kako bi Društvo pomoglo korisnicima poslovnih prostora  u ublažavanju za sada nemjerljivih posljedica pandemije koronavirusa i nedavnog potresa.

Podsjetimo, uz mjeru za odgodu plaćanja zakupnina i naknada za korištenje poslovnih prostora koja se odnosi na razdoblje od tri mjeseca, počevši od 1. ožujka 2020., Društvo u navedenom razdoblju ne obračunava zakonske zatezne kamate na zakupninu ili naknadu za korištenje poslovnih prostora za dospjelo, a neplaćeno potraživanje te ne otkazuje/ne raskida ugovore o zakupu što ne izlaže korisnike prostora postupcima za naplatu i iseljenje.

Objavljeno: 8. travnja 2020.