Obavijest o oslobađanju od plaćanja računa za srpanj i kolovoz 2021. korisnicima kojima je obustavljen rad i koji su imali 60% i veći pad prihoda

Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 18. lipnja (NN 67/21), 14. srpnja (NN 80/21), 30. srpnja (NN 86/21) i 13. kolovoza 2021. (NN 90/21) određene su mjere ograničenja za obavljanje pojedinih djelatnosti. U odnosu na važeću Odluku Stožera o epidemiološkim mjerama, obavještavamo vas o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore za mjesec srpanj i kolovoz 2021.

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima su važećim odlukama Stožera obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti u srpnju i kolovozu 2021. kao i oni kojima nije zabranjen rad i koji imaju 60% i veći pad prihoda u srpnju 2021. u odnosu na srpanj 2019., odnosno u kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2019., dostavljaju Društvu ispunjen zahtjev za oslobađanje od plaćanja računa za srpanj 2021. i kolovoz 2021.

Subjekti osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon srpnja i kolovoza 2019., koji su imali 60% i veći pad prihoda u srpnju i kolovozu 2021. u odnosu na studeni 2020., također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. te su između ostaloga zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje sukladno odluci Vlade RH (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Oslobađanje od plaćanja računa ostvaruju oni poslovni subjekti čija su sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. podmirena, odnosno kojima su otplatne rate uredno podmirene. Ukoliko otplatne rate nisu uredno podmirene, na naplatu dospijeva ukupan dug, a korisniku će se naplatiti i do tada oslobođeni dio zakupnine, od prosinca 2020. na dalje.

Ispunjen zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 20. rujna 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hr. Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za srpanj 2021. i lipanj 2021. / kolovoz 2021. i srpanj 2021.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu (za srpanj 2021. i srpanj 2019. / kolovoz 2021. i kolovoz 2019.; odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za srpanj 2021. i studeni 2020. / kolovoz 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Korisnici koji su Državnim nekretninama podnijeli zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za srpanj/kolovoz 2021., podnošenjem zahtjeva ujedno potvrđuju da od nadležne Porezne uprave nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora za koji traže oslobođenje od plaćanja računa.

Podaci dostavljeni ovom Društvu koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako navedeni zahtjev ne dostavite, Društvo neće biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za srpanj i kolovoz 2021.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja računa za srpanj 2021.
Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja računa za kolovoz 2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.