Obavijest o mogućnostima kupnje nekretnine neposrednom pogodbom

Na adrese oko 1000 korisnika nekretnina (stanova) u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o., tijekom srpnja su poslani pozivi za podnošenje zahtjeva za njihovu kupnju neposrednom pogodbom.

Naime, 14. lipnja 2018. stupio je na snagu Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18) te je člankom 41. navedenog Zakona propisano kako se nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske može raspolagati neposrednom pogodbom uz naknadu, između ostaloga, ako je riječ o osobi koja se na dan stupanja na snagu navedenog Zakona nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od 5 godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu. Naknada, odnosno kupoprodajna cijena bit će utvrđena odlukom o raspolaganju, sukladno članku 37. istog Zakona (procjena tržišne vrijednosti nekretnine).

Pozivaju se korisnici koji su zaprimili pozive i ispunjavaju uvjete, a koji su zainteresirani za kupnju nekretnine, da pisani zahtjev za kupnju dostave na adresu: Ministarstvo državne imovine,  Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb. Zahtjev se može podnijeti u slobodnoj formi ili putem obrasca Ministarstva državne imovine.

Skrećemo pažnju i na sljedeće:

– vremenski rok za podnošenje zahtjeva za kupnju nije ograničen

– sva ostala dokumentacija potrebna za donošenje odluke o prodaji bit će propisana Uredbom koju je Ministarstvo državne imovine dužno donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona

– korisnici koji su ranije podnosili zahtjeve, a i dalje su zainteresirani za kupnju nekretnine, iste trebaju ponoviti

Objavljeno: 30. prosinca 2018.