Obavijest korisnicima stanova o odgodi rokova za dostavu dokumentacije

Korisnicima stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upućene su obavijesti, traženja i ponude vezane za dostavu dokumentacije radi utvrđivanja statusa korištenja stanova, kao i radi sklapanja ugovora o najmu stanova, s rokom dostave od 8 do 30 dana.

S obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19), obavještavamo korisnike stanova o odgodi dostave dokumentacije koju pribavljaju od ostalih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od drugih pravnih osoba, do prestanka izvanredne situacije.

Kako je nedvojbeno da pandemija koronavirusa utječe na poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj, Državne nekretnine d.o.o. nastavit će pratiti cjelokupnu situaciju i prilagođavati se istoj.

 

Objavljeno: 20. ožujka 2020.