Obavijest korisnicima i zakupnicima poslovnih prostora o oslobađanju od plaćanja računa za veljaču 2021.

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. veljače 2021. nastavljeno je s primjenom nužnih epidemioloških mjera do kraja veljače. S obzirom na ovo produljenje, obavještavamo sve korisnike i zakupnike o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa i za mjesec veljaču 2021.

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima su Odlukom stožera obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti i koji su temeljem ranije podnesenog zahtjeva ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020., nisu dužni podnositi zahtjev za veljaču 2021.

Oslobađanje od plaćanja računa ostvaruju oni poslovni subjekti čija su sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. podmirena, odnosno kojima su otplatne rate uredno podmirene.

Ako ste korisnik koji ima 60% i veći pad prihoda u mjesecu veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020., a zadržani su radnici koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje, dostavite nam ispunjeni zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za veljaču 2021. Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, do 30. rujna 2020. i imali su 60% i veći pad prihoda u veljači 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu te su između ostaloga i zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Ispunjen Zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 15. ožujka 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hr.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za veljaču 2021. i siječanj 2021.)
PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu, (za veljaču 2021. i veljaču 2020., odnosno za subjekte osnovane 2020. podatke za veljaču 2021. i studeni 2020.)
Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako nam navedeni zahtjev ne dostavite, nećemo biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec veljaču 2021.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec veljaču 2021.

Podsjećamo, korisnici i zakupnici koji su zbog zatvaranja oslobođeni plaćanja računa za prosinac, isto su pravo ostvarili i po računu za siječanj bez obveze podnošenja dodatnog zahtjeva.

Objavljeno: 5. ožujka 2021.