Obavijest korisnicima i zakupnicima poslovnih prostora o oslobađanju od plaćanja računa za travanj 2021.

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. veljače 2021. omogućen je rad ugostiteljskih objekata te usluživanje na otvorenom. Odlukom od 9. travnja 2021. uvedene su mjere na području Dubrovačko-neretvanske županije za manji dio gradova i općina te je Odlukom od 1. travnja i Odlukom od 9. travnja uvedena obustava rada za pojedine djelatnosti u Primorsko-goranskoj županiji. S obzirom na ove odluke, obavještavamo vas o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore za mjesec travanj 2021.

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima su dosadašnjim Odlukama stožera u potpunosti obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti i koji su temeljem ranije podnesenog zahtjeva ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020.nisu dužni podnositi zahtjeve ni za travanj 2021. Korisnici iz Primorsko-goranske županije kojima je u dijelu travnja 2021. obustavljen rad trebaju dostaviti ispunjen zahtjev za travanj  2021. 

Oslobađanje od plaćanja računa ostvaruju oni poslovni subjekti čija su sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. podmirena, odnosno kojima su otplatne rate uredno podmirene.

Ako ste korisnik kojem nije zabranjen rad i koji ima 60% i veći pad prihoda u travnju 2021. u odnosu na travanj 2019., dostavite Društvu ispunjeni zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za travanj 2021. Subjekti osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon travnja 2019. i koji su imali 60% i veći pad prihoda u travnju 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu te su između ostaloga i zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Ispunjen zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 17. svibnja 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hrZahtjevu je potrebno priložiti: 

  • strana A JOPPD obrascas e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za travanj 2021. i ožujak 2021.)
  • PDV obrazacs e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu, (za travanj 2021. i travanj 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za travanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjektas potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Korisnici koji su Državnim nekretninama podnijeli zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za travanj 2021. ujedno podnošenjem zahtjeva potvrđuju da nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora od nadležne Porezne uprave za isti poslovni prostor za koji traže oslobođenje od plaćanja računa. Podatci dostavljeni ovom Društvu koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako navedeni zahtjev ne dostavite, Društvo neće biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za travanj 2021.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za poslovne prostore za travanj 2021.

Objavljeno: 4. svibnja 2021.