Obavijest korisnicima i zakupnicima poslovnih prostora o oslobađanju od plaćanja računa za svibanj 2021.

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. veljače 2021. omogućen je rad ugostiteljskih objekata i usluživanje na otvorenom te su Odlukama od 30. travnja i 14. svibnja mjere produljene tijekom svibnja. Također su Odlukom od 1. travnja i Odlukom od 9. travnja uvedene obustave rada za pojedine djelatnosti u Primorsko-goranskoj županiji, a Odlukom od 23. travnja produljene su zaključno s 3. svibnja. S obzirom na ove odluke, obavještavamo vas o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore za mjesec svibanj 2021.

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima su dosadašnjim Odlukama stožera obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti u potpunosti kroz cijeli period mjera i koji su temeljem ranije podnesenog zahtjeva ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020., nisu dužni podnositi zahtjev ni za svibanj 2021. Korisnici iz Primorsko-goranske županije kojima je u dijelu svibnja 2021. obustavljen rad trebaju dostaviti ispunjen zahtjev za svibanj 2021.

Ako ste korisnik kojemu nije zabranjen rad i koji ima 60% i veći pad prihoda u svibnju 2021. u odnosu na svibanj 2019., dostavite Društvu ispunjen zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za svibanj 2021. Subjekti osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon svibnja 2019., koji su imali 60% i veći pad prihoda u svibnju 2021. u odnosu na studeni 2020., također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. te su između ostaloga zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Oslobađanje od plaćanja računa ostvaruju oni poslovni subjekti čija su sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. podmirena, odnosno kojima su otplatne rate uredno podmirene. Ukoliko otplatne rate nisu uredno podmirene, na naplatu dospijeva ukupan dug, a korisniku će se naplatiti i do tada oslobođeni dio zakupnine, od prosinca 2020. na dalje.

Ispunjen zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 17. lipnja 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hr. Zahtjevu je potrebno priložiti:

strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za svibanj 2021. i travanj 2021.)
PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu (za svibanj 2021. i svibanj 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za svibanj 2021. i studeni 2020.)
Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Korisnici koji su Državnim nekretninama podnijeli zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za svibanj 2021., podnošenjem zahtjeva ujedno potvrđuju da od nadležne Porezne uprave nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora za koji traže oslobođenje od plaćanja računa. Podatci dostavljeni ovom Društvu koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako navedeni zahtjev ne dostavite, Društvo neće biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za svibanj 2021.

Objavljeno: 9. lipnja 2021.