Obavijest korisnicima i zakupnicima poslovnih prostora o oslobađanju od plaćanja računa za ožujak 2021.

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. veljače 2021. omogućen je rad ugostiteljskih objekata sa usluživanjem na otvorenom. Pored toga, Odlukom od 1. ožujka 2021. produljene su nužne epidemiološke mjere na području Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom na navedene odluke, obavještavamo vas o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore i za ožujak 2021.

Korisnici i zakupnici poslovnih prostora kojima su prethodnom Odlukom stožera obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti u potpunosti i koji su temeljem ranije podnesenog zahtjeva ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020., nisu dužni podnositi zahtjeve ni za ožujak 2021.

Oslobađanje od plaćanja računa ostvaruju oni poslovni subjekti čija su sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30. studenoga 2020. podmirena, odnosno kojima su otplatne rate uredno podmirene.

Ako ste korisnik kojem nije zabranjen rad i koji ima 60% i veći pad prihoda u mjesecu ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2019., dostavite nam ispunjeni zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za ožujak 2021. Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon ožujka 2019. pa do 30. rujna 2020. i imali su 60% i veći pad prihoda u ožujku 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobađanje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu te su između ostaloga i zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Ispunjen zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 16. travnja 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hr.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za ožujak 2021. i veljaču 2021.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu, (za ožujak 2021. i ožujak 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za ožujak 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za refundaciju fiksnih troškova kod Porezne uprave nemaju pravo na oslobođenje. Dostavljeni podatci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako nam navedeni zahtjev ne dostavite, nećemo biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za ožujak 2021.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za poslovne prostore za ožujak 2021.

Objavljeno: 1. travnja 2021.