Obavijest korisnicima i zakupnicima o oslobođenju od plaćanja računa za poslovne prostore za siječanj 2021.

U siječnju je Stožer civilne zaštite produljio primjenu nužnih epidemioloških mjera do 31. siječnja 2021. S obzirom na produljenje mjera, ako ste korisnik, odnosno zakupnik koji je već zatvoren Odlukom Stožera i podnio zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje poslovnog prostora za prosinac 2020., tada niste dužni podnositi zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za siječanj 2021.  Kako biste bili oslobođeni plaćanja računa, sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30.11.2020. trebaju biti podmirena, a ako vam je odobren otplatni plan, otplatne rate trebate redovito podmirivati.

Ako ste korisnik koji ima 60% i veći pad prihoda u mjesecu siječnju 2021. u odnosu na mjesec siječanj 2020., a zadržani su radnici koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje, dostavite nam ispunjeni zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za siječanj 2021. Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, do 30. rujna 2020. i imali su 60% i veći pad prihoda u siječnju 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu te su između ostaloga i zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade RH, NN 134/2020).

Ispunjen Zahtjev za oslobođenje od plaćanja s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti do 15. veljače 2021. na e-mail adresu: mjerepomoci@hr-nekretnine.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za siječanj 2021. i prosinac 2020.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu, (za siječanj 2021. i siječanj 2020., odnosno za subjekte osnovane 2020. podatke za siječanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako nam navedeni zahtjev ne dostavite, nećemo biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec siječanj 2021.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec siječanj 2021.

Objavljeno: 3. veljače 2021.