Obavijest građanima Sisačko-moslavačke županije o prijavi građevina za pregled oštećenja nakon potresa

Nakon jakih potresa koji su u ponedjeljak ujutro, 28. prosinca 2020., pogodili Sisačko-moslavačku županiju, objavljen je poziv stanovnicima sisačko-moslavačkog područja koji su uslijed potresa pretrpjeli oštećenja na imovini da ispunjavanjem upitnika prijave građevinu za pregled oštećenja nakon potresa.

Korisnike poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju Državnih nekretnina d.o.o. koji se nalaze u potresom pogođenom području pozivamo da elektroničkim putem podnesu prijave za pregled zgrade ili kuće, u dogovoru s predstavnikom suvlasnika zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor ili stan, kako bi bile uvrštene u središnju bazu podataka Sisačko-moslavačke županije za pregled oštećenja od potresa.

Korisnike, odnosno najmoprimce i zakupnike kod kojih je potres od 28. prosinca 2020. uzrokovao štetu na državnoj imovini koju koriste (stan ili poslovni prostor na upravljanju Državnih nekretnina d.o.o.), pozivamo da o istom informiraju i ovo Društvo dostavom sljedećih informacija:

Za stanove:

 • ime i prezime, kontakt korisnika (mob/e-mail),
 • adresa, površina i pozicija stana za koji se dostavlja informacija o oštećenju/šteti,
 • stupanj oštećenja zgrade (ako je isti poznat),
 • podatak o upravitelju i predstavniku suvlasnika (naziv/ime i telefonski kontakt),
 • informacija o tome je li zgrada osigurana od potresa,
 • okvirni iznos procjene štete i grube informacije o oštećenju stana,
 • fotografije oštećenja stana (ako ih posjedujete),
 • informacija o eventualnoj obustavi korištenja stana s navođenjem datuma prestanka korištenja.

Za poslovne prostore:

 •  naziv korisnika i kontakt podaci,
 • adresa poslovnog prostora,
 • stupanj oštećenja zgrade (ako je isti poznat),
 • podatak o upravitelju i predstavniku suvlasnika (naziv/ime i telefonski kontakt),
 • okvirni iznos procjene štete (za poslovni prostor),
 • fotografije oštećenja (ako ih posjedujete),
 • informaciju o eventualnoj obustavi korištenja prostora s navođenjem datuma prestanka korištenja.

Informacije o oštećenjima potrebno je dostaviti na kontakt e-mail za stanove: info.stanovi@hr-nekretnine.hr, a za poslovne prostore na: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr.

Objavljeno: 28. prosinca 2020.